Riia mnt 101 hoonestusõiguse teistkordne kirjalik enampakkumine

Viljandi Linnavalitsus korraldab teistkordse kirjaliku enampakkumise tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linna omandis olevale hoonestamata kinnistule Riia maantee 101 (kinnistusregistriosa nr 3967639, katastritunnus 89714:002:0046, pindala 2641 m², maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%) eesmärgiga püstitada kinnistule kaubandus- ja teenindusfunktsiooniga ärihoone.

Enampakkumise alghinnaks on 20 300 eurot

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.04.2021 kell 14:00.

Täiendav informatsioon tel 435 4752, 5300 9879, e-mail: andres.magi@viljandi.ee
 

Seotud dokumendid