Uue tänava ehitus

 

Liiklusskeemid:

Uue tn sulgemine I etapp

Uue tn sulgemine II etapp

Ühistranspordi ümbersuunamine

C. R. Jakobsoni tn ümberkorralduse muudatus

 

 

PÕHIPROJEKT

Teed ja liikluskorraldus:

Tiitelleht

Üldandmed

Koosseis

Seletuskiri

Mahasõidud

Mullatööde mahud

Katendi ehitusmahud

Planeerimise mahud

Liikluskorraldus: märgid

Liikluskorraldus: viidad

Liikluskorraldus: tänavasildid

Asukoha skeem

Asendiplaan (1)

Asendiplaan (2)

Asendiplaan (3)

Asendiplaan (4)

Asendiplaan (5)

Liikluskorraldus (1)

Liikluskorraldus (2)

Liikluskorraldus (3)

Liikluskorraldus (4)

Liikluskorraldus (5)

Vertikaalplaneering (1)

Vertikaalplaneering (2)

Vertikaalplaneering (3)

Vertikaalplaneering (4)

Vertikaalplaneering (5)

Pikiprofiil (1)

Pikiprofiil (2)

Konstruktsiooni lõige (1)

Konstruktsiooni lõige (2)

Konstruktsiooni lõige (3)

Konstruktsiooni lõige (4)

Konstruktsiooni lõige (5)

Konstruktsiooni lõige (6)

Konstruktsiooni lõige (7)

Tehnovõrkude koondplaan (1)

Tehnovõrkude koondplaan (2)

Tehnovõrkude koondplaan (3)

Tehnovõrkude koondplaan (4)

Tehnovõrkude koondplaan (5)

Tänavanimede siltide tööjoonised (1)

Tänavanimede siltide tööjoonised (2)

Uueveski tee 2 piirdeaia sokkel

 

Veevarustus ja kanalisatsioon:

Tiitelleht

Koosseis

Seletuskiri

Lisa

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni asendiplaan (1)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni asendiplaan (2)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni asendiplaan (3)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni asendiplaan (4)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni asendiplaan (5)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni asendiplaan (6)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni asendiplaan (7)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni asendiplaan (8)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni pikiprofiil (1)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni pikiprofiil (2)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni pikiprofiil (3)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni pikiprofiil (4)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni pikiprofiil (5)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni pikiprofiil (6)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni pikiprofiil (7)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni pikiprofiil (8)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni pikiprofiil (9)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni pikiprofiil (10)

Veevarustuse ja sademevee kanalisatsiooni pikiprofiil (11)

Veesõlmede skeemid (1)

Veesõlmede skeemid (2)

Veesõlmede skeemid (3)

Veesõlmede skeemid (4)

Veesõlmede skeemid (5)

Kaevukellad

Kaevikute ja kommunikatsioonide toestamine

Materjalid

Töömahud

 

Elekter ja side:

Tänavavalgustuse asendiplaan (1)

Tänavavalgustuse asendiplaan (2)

Tänavavalgustuse asendiplaan (3)

TVAL02 skeem

TVAL05 skeem 

Sidevarustuse asendiplaan (1)

Sidevarustuse asendiplaan (2)

Sidevarustuse asendiplaan (3)

Kaevudetabel

Tiitelleht

Koosseis

Seletus

Tvskeem (1)

Tvskeem (2)

Valgustuspunktid, mastid

Põhimaterjalid

Mahud

Lisad:

Valgusarvustus: sõidu- ja kõnniteed

Valgusarvustus: ringristmik

Valgusarvustus: ülekäigurada (1)

Valgusarvustus: ülekäigurada (2)

Valgusarvustus: ülekäigurada (3)

Valgusarvustus: ülekäigurada (4)

Valgusarvustus: ülekäigurada (5)

 

Maastikuarhitektuur ja haljastus:

Tiitelleht

Seletuskiri

Asendiplaan

Taimmaterjal