« Tagasi

Viljandlasi oodatakse arengukava koostamises kaasa rääkima

Viljandlasi kutsutakse linna uue arengukava loomises kaasa rääkima läbi veebipõhise küsimustiku.

Küsimustikus saavad kõik avaldada oma arvamust, kuidas ollakse rahul seniste arengutega Viljandi linnas ning mida võiks teha teisiti ja paremini. Vastuseid oodatakse kuni 1. veebruarini 2019.

Arengukava koostamist juhtiva linnavolikogu ajutise komisjoni esimehe Helmut Hallemaa sõnul on oluline, et erinevate alade asjatundjaid arengukava koostamises osaleksid, sest nii kajastab see võimalikult paljude linlaste soove. «Viljandi linna arengut kavandades peame silmas, et paraneks linlaste elukeskkond ja Viljandi muutuks veelgi atraktiivsemaks. Arengukava koostamise protsessis osalevad paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid ning oma sõna kaasa ütlema kutsume linna arengust huvitatud linlased,» ütles Hallemaa.

Viljandi linna tuleviku kavandamise eesmärgil algatas Viljandi Linnavolikogu Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ning Viljandi linna uue arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020–2025 koostamise ning moodustas uute arengudokumentide koostamiseks ajutise komisjoni.

Uue arengukava ja arengustrateegia koostamise eesmärgiks on tagada erinevate valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng, määrata linna arengusuunad pikemaks perioodiks ning kokku leppida tegevused ja investeeringud lähiaastateks lähtudes linna erinevate valdkondade hetkeolukorrast, suundumustest ja rahalistest võimalustest.

Arengudokumentide koostamiseks moodustati teemapõhised ja valdkondlikud töörühmad:

  • Säästev ja roheline Viljandi linn – töörühma juht Marko Suvisild
  • Hubane ja turvaline Viljandi linn – töörühma juht Harri Juhani Aaltonen
  • Ettevõtlikkust ja ettevõtlust toetav Viljandi linn – töörühma juht Rain Hüva
  • Kutsuv ja unistav Viljandi linn – töörühma juht Valter Vaha
  • Õppiv ja nooruslik Viljandi linn – töörühma juht Tiit Jürmann
  • Kultuuri- ja spordilinn Viljandi – töörühma juht Marko Tiitus
  • Hooliv ning sotsiaalselt turvaline Viljandi linn – töörühma juht Heiki Raudla
  • Kaasav Viljandi linn – töörühma juht Karl Õmblus

Hallemaa sõnul on töörühmade ülesandeks analüüsida oma valdkonna hetkeolukorda, tuua välja peamised probleemid ja arenguvajadused, sõnastada arengueesmärgid ja koostada tegevuskava nende realiseerimiseks.

Lähemalt:

arengukava ja eelarvestrateegia koostamise komisjoni esimees Helmut Hallemaa, e-post helmut.hallemaa@gmail.com

linnaarengu spetsialist Reet Alev, telefon 435 4767, e-post reet.alev@viljandi.ee