« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 28.10.2019

Rahandusküsimustes otsustati:

  • korraldada aastainventuur linnavalitsuses ja hallatavates asutustes.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • algatada kinnistute Riia mnt 95, Riia mnt 95a ja Riia mnt 97 detailplaneering. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,75 ha.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

  • tunnistada platvormtõstuki Delta võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitjaks Lifegear OÜ ning kinnitada võitnud pakkumise suuruseks 2000 eurot;
  • kuulutada välja elektrooniline kordusenampakkumine Viljandi Linnahooldusele kuuluva lumepuhuri Husqvarna ST 327 PT võõrandamiseks alghinnaga 1300 eurot.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Avalike suhete ja turismiküsimustes otsustati:

  • moodustada Viljandi linna esindamiseks delegatsioon visiidiks Gruusiasse, sõpruslinna Telavi linnafestivalile 6. – 8. november 2019 ning määrata delegatsiooni liikmeteks abilinnapead Janika Gedvil ja Kalvi Märtin ning linnavalitsuse liige Karl Õmblus.

Lähemalt: avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, telefon 435 4730

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist