« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 25.03.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • anda sotsiaalkomisjonile luba otsustada küttematerjali tasuta jagamine toimetulekuraskustes peredele.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Noortevolikogu projektitoetuste taotlemise ja aruandlusega seotud vormid.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda orienteerumisklubidele Lehola ja Joka luba avaliku ürituse 60. Jüriööjooks teateorienteerumises korraldamiseks 20. aprillil kell 18 kuni 21. aprillil kell 2;
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta II taotlusvooru spordivaldkonna projektitoetused kogusummas 17 434 eurot järgmiselt:
 1. Tervisespordiklubi Joosu – 71. ja 72. laste Paala järve jooksu, 24. Viljandi järvejooksu sarja ja 14. kepikõnni sarja läbiviimine – 400 €
 2. Viljandi Kergejõustikuselts Sakala – 44.Valter Kalami mälestusvõistlus – 525 €
 3. Mittetulundusühing Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi – 20 juubelit tähistava Viljandi Hansa Cup 2019 sõpruslinnade noorte jalgpalliturniiri läbiviimine – 1000 €
 4. Viljandi Rattaklubi – Puhkepäeva rattamatkade läbiviimine 2019. aastal – 900 €
 5. Viljandi Rattaklubi – 2019 EMV Maanteerattasõidus – 2500 €
 6. Viljandi Rattaklubi – 19. Mulgi Rattamaratoni ettevalmistamine ja läbiviimine – 3000 €
 7. Viljandi Sõudeklubi – Eesi Karikavõistlused ak.sõudmises – 300 €
 8. Viljandi Sõudeklubi – "Kaheksapaadi" kontserdi ruumirent – 350  €
 9. Viljandi Aerutamisklubi – Aerutajate talvepäevad – 100 €
 10. Korvpalliklubi QUERCUS – Osavõtt Viimsi Spring CUP – 500 €
 11. Viljandi Maadlusklubi Tulevik – XXI Küllo Kõivu mälestusvõistlused vabamaadluses – 1300 €
 12. Mittetulundusühing Spordiklubi Nord – Nord Open Water Fest & EMV 2019 ohutusõppe ja laste ujumisõppe koolituse läbiviimiseks – 600 €
 13. Mittetulundusühing Mikromulk – Viljandi Bash 2019 – 3000 €
 14. MTÜ TriSmile – Fran Fondo Tartu-Viljandi 2019 – 1000 €
 15. Viljandi Vee- ja Motospordiklubi – Mulgikross 2019 – 1000 €
 16. MTÜ Asulaane – Motoramm 2019 – 159 €
 17. Mittetulundusühing Seiklushunt – Viljandi ÖÖRogain – 800 €
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta II taotlusvooru kultuurivaldkonna projektitoetused kogusummas 16 050 eurot järgmiselt:
 1. MTÜ Viljandi filmisõbrad – Viljandi komöödiafilmide festivali Wilkom korraldamine – 3000 €
 2. MTÜ Teatrihoov – Hansa Teatrihoov 2019 – 350 €
 3. MTÜ LC VILJANDI FELLIN – FELLIN PALLIRALLI – 350 €
 4. MTÜ Viljandimaa Rahvakunstiühing – 24. Viljandi Käsitöömessi õpitubade materjalikulude katteks – 200 €
 5. MTÜ Bonifatiuse Gild – III Keskaja Päevad Viljandi Ordulinnuses – 2000 €
 6. Viljandi Vanamuusika Festival MTÜ – Minifestiva – 800 €
 7. MTÜ Musica Sacra – Orelikontsertide korraldamine Viljandi Jaani kirikus – 250 €
 8. MTÜ Viljandi Kitarrifestival – Viljandi Kitarrifestival 2019 korraldamine ja läbiviimine – 3000  €
 9. Viljandi Vanamuusika Festival MTÜ – Õppelaager-festival "Torupill ja karmoška" – 1000 €
 10. MTÜ Evestuudio – XXVII NOTAFE ja rahvusvahelise suvekooli korraldamine – 4500 €
 11. MTÜ Viljandi Naiskoor Eha – Viljandi kooride päev – 600 €
 • kinnitada Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi töötajate struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • kinnitada Viljandi Kaare Kooli töötajate struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • kinnitada Viljandi Kesklinna Kooli töötajate struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • kinnitada Viljandi Jakobsoni Kooli töötajate struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • kinnitada Viljandi Spordikeskuse töötajate struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • kinnitada Viljandi Linnaraamatukogu töötajate struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • kinnitada Viljandi Nukuteatri töötajate struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 «Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses» muutmine».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • algatada kruntide Riia mnt 58, Riia mnt 58a ja Reinu tee T4 detailplaneering;
 • võtta vastu kinnistute Lossi tänav 29 // Tartu tänav 11, Lossi tänav 31a, Lossi tänav 31b ja Lossi tänav 31c detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2017-004) ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek;
 • kinnitada Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni põhimäärus;
 • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 25.02.2013 korraldus nr 131 «Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni põhimäärus ja koosseis» ja 30.03.2015 korraldus nr 248 «Viljandi Linnavalitsuse 25.02.2013 korralduse nr 131 «Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni põhimäärus ja koosseis» muutmine».

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda MTÜ Discgolfiklubi Viljandi Ketas kasutusse maa pindalaga ligikaudu 72 m² kinnistul nr 2658539 aadressiga Lossi. Maa antakse tasuta kasutusse 6 aastaks 18 discgolfi korvi paigaldamiseks;
 • anda KPG Kaubanduse OÜ kasutusse Oja tee ja Tartu tn ristumiskoha kõrval asuvas parklas maa-ala pinnaga 24,5 m². Maad kasutatakse reklaamtreileri paigaldamiseks ajavahemikul 26.03.2019 – 07.05.2019;
 • tunnistada Viljandi Linnavolikogu 25.10.2018 otsuse nr 75 alusel korraldatud kinnistutele tasulise hoonestusõiguse seadmise kirjaliku kordusenampakkumise võitjateks järgmised kõrgeima hoonestusõiguse omandamise tasu  pakkumise teinud  osalejad:
 1. Siim Söödor – Vaikuse 13 – 38 501 eurot
 2. Margo Jüris – Vaikuse 9 – 33 501 eurot
 • tunnistada riigihanke «Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone ehitustööd» edukaks pakkumuseks AS Tartu Ehitus pakkumus kui hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsam pakkumus maksumusega 2 972 136,89 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • lisada 2019. aasta tänavate remondi kavasse Keskuse tänava kõnnitee ehitus.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva maaüksuse Mõisapark koormamiseks reaalservituudiga Vabaduse plats 4 kinnistu kasuks.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist