« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 25.02.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

vaide mitte rahuldamine;

sotsiaaleelarvest toetuse määramine;

määrata Viljandi linna 2019. aasta II taotlusvooru sotsiaalvaldkonna projektitoetused järgmiselt:

1. mittetulundusühingu Viljandi Kurtide Ühing Projekt «Eesti viipekeele päeva tähistamine Viljandis» 350 €;

2. mittetulundusühingu Liikumises projekt «Loova liikumise praktikumid Viiratsi Hoolekandekeskuse eakatega» 200 €;

3. mittetulundusühingu Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda projekt «Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine» 650 €;

4 mittetulundusühing Töötoad projekt «Ellujäämise algtõed» 710 €.

Lähemalt: eestkoste peaspetsialist Kati Kotsar, telefon 5855 2558

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

määrata 2019. aasta I taotlusvooru spordistipendiumid järgmiselt:

1. Sille Puhu / Osavõtt seiklusspordi maailmakarikasarja Adventure

Race World Series esimesest osavõistlusest Expedition India

märtsis 2019 / 300 €

2. Helina Karvak / Osalemine PlayFight kevadisel intensiivkursusel / 100 €

3. Marit Tõnisson / Suviseks võistlushooajaks valmistumine / 200 €

4. Marko Martti Mõttus / Osalemine Eesti juuniorite jalgrattaspordi kevadlaagris Salous / 360 €

5. Viljandi Sõudeklubi / Osalemine Horvaatia avaveelaagris ja rahvusvahelisel regatil Croatia open / 400 €

6. MTÜ Motospordiklubi Nord / Üldfüüsiline ettevalmistus treeninglaagrites / 100 €

7. Lisann Paju / Iluvõimlemisvõistlustest osavõtt kevadhooajal / 150 €

8. Mariell Paju / Iluvõimlemisvõistlustest osavõtt kevadhooajal / 150 €

9. Raivo Reinok / Ettevalmistus ja osalemine masters sarja MK ettappidel ja MM võistlustel vanuseklassis M 65 – 69 / 300 €;

määrata 2019. aasta I taotlusvooru loomestipendiumid järgmiselt:

1. Ülo Alo Võsar / Raamatu "Peeglite pidu" väljaandmine / 300 €

2. Elar Vahter / Lühifilmi "Võitlus" loomine / 300 €

3. Mari Anton / Lühifilmi loomine / 300 €

4. Lilian Härm / Debüütluulekogu "Naerata varjude varjus" väljaandmine / 300 €

5. Ele Viskus / Tantsunädal 2019 programmi kunstiline

kujundamine / 300 €

6. Anu Sööt / Tantsunädal 2019 ettevalmistamine ja läbiviimine / 300 €.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati anda kasutusluba hooneosale aadressil Köstri tänav 13/1

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

korraldada riigihange «Viljandi linna tänavakatete remonditööd»;

tunnistada Riigihanke «Dekoratiivhaljastuse hooldus aastatel 2019-2020» edukaks pakkumuseks OÜ MLJ Haljastus pakkumus maksumusega 114 692,00 eurot, millele lisandub käibemaks;

korraldada ühishankena riigihange «Järveotsa arendusrajooni tänavate ja tehnovõrkude ehitustööd», milles ühishankijateks on Viljandi Linnavalitsus, AS Viljandi Veevärk ja Elektrilevi OÜ.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati välja anda hoiatus asendustäitmise kohaldamiseks.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720

 

Istungi ülevaate koostas:

Krista Kull

avalike suhete ja turismiameti juhataja