Viljandi Linnavalitsuse istungil 23.09.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine;
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta IV taotlusvooru haridusvaldkonna projektitoetused järgmiselt:

 1. MTÜ Evestuudio / Keskpäevakooli korraldamine ja läbiviimine / 300 €;

 2. Tartu Ülikool / Rakendusteatri konverentsi korraldamine / 848 €;

 • määrata Viljandi linna 2019. aasta IV taotlusvooru spordivaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. Viljandimaa Spordiliit / 64.Viljandi Linnajooksu korraldamine / 2180 €;
 2. Viljandi Sõudeklubi / Rahvusvahelise sõuderegati korraldamine / 1000 €;
 3. Viljandi Mõttemängude Klubi / Eesti 2019. aasta meistrivõistluste korraldamine male-kabe mitmevõistluses / 450 €;
 4. MTÜ Motospordiklubi Nord / Osalemine GT-30 MM(Soomes), EM(Rootsis)  GT-15 EM(Saksamaal) GT-15  Nordic Championship (Soome) / 2000 €;
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta IV taotlusvooru noorsootöö valdkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. MTÜ Evestuudio / Keskpäevalaagri korraldamine / 333 €
 2. Viljandi Gümnaasium / Viljandi noorte looduslaagri korraldamine Soomaal / 300 €;
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta IV taotlusvooru kultuurivaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. Viljandi Vanamuusika Festival MTÜ / Kontsertsari «MuusikaSündmus -muusika, millest lihtsalt ei loobuta!» 26. hooaja teostamine / 1600 €;
 2. SA Lootsi Koda / Pärdi päevad 2019 Viljandis / 1200 €;
 3. Viljandi Muuseum / Raamatuprojekt «Viljandi motiiv» / «Viljandi in Art» / 1000 €;
 4. MTÜ Pihlamäe / Argipäevakool Tule õue! / 1100 €;
 5. MTÜ Viljandimaa Kammerkoor / Viljandimaa Kammerkoori jõulukontserdid Viljandis ja Haapsalus / 400 €;
 6. SA Viljandimaa Loomemajanduskeskus / Viljandi Loomeresidentuur / 350 €;
 7. SA Viljandimaa Loomemajanduskeskus / Jazziliit esitleb: Marie ja Raul Vaigla / 150 €;
 8. MTÜ Viljandimaa Kammerkoor / Viljandimaa Kammerkoori kontsertreis Odessa, september 2019 / 500 €;
 9. MTÜ Evestuudio / Loomeresidentuur / 500 €;
 10. SA Viljandimaa Loomemajanduskeskus / Jazziliit esitleb: Tiit Kalluste / 150 €;
 11. SA Viljandimaa Loomemajanduskeskus / Jazziliit esitleb: Lauri Kadalipp Social Jazz / 150€;
 12. MTÜ Evestuudio / NOORTE notafe sügisene loomelaager / 1478 €;
 13. MTÜ Teatrihoov / Teatrihoovi esindajate osalemine teatrifoorumil BELARUS OPEN / 180 €.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2018 korraldusega nr 114 fikseeritud Ojakäära katastriüksuse planeeringuala suurust;
 • võtta vastu kinnistu aadressiga Hariduse tn 7 detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek;
 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on krundil Kullamäe tn 22 olemasoleva hoone laiendamise ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • Viljandi Linnavalitsuse 10.12.2018 korralduse nr 711 «Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega» muutmine;
 • Viljandi Linnavalitsuse 08.10.2018 korralduse nr 607 «Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega» muutmine.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda Forest Road OÜ kasutusse maa-ala kinnistul aadressiga Reinu tee, mida soovitakse kasutada pagari ja kondiitritoodete müügikioski paigaldamiseks ajavahemikus 26.09.2019-25.09.2020;
 • korraldada riigihange «Sõiduauto kasutusrent».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist