« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 18.03.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • lasteaia õppekulust vabastamine;
 • huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine;
 • kinnitada Viljandi Lasteaed Midrimaa struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • kinnitada Viljandi Lasteaed Mesimumm struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • kinnitada Viljandi Lasteaed Krõllipesa struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • kinnitada Viljandi Lasteaed Männimäe struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • kinnitada Viljandi Lasteaed Karlsson struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 05.11.2018 korralduse nr 657 «Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega»;
 • anda nõusolek Viljandi linnas asuva Väike-Kaare tn 16 kinnistu jagamiseks detailplaneeringut koostamata vastavalt jagamise skeemile ning eraldatud osa liitmiseks Edela tn 2 kinnistuga;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvate kinnistute Tähe tänav ja Puiestee tänav T2 koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse 2019. aasta hankeplaan;
 • kinnitada Viljandi linna 2019. aasta kõnniteede remondi kava;
 • kinnitada Viljandi linna haljastu arengukava 2019-2030;
 • korraldada riigihange «Viljandi Paalalinna Kooli erilahendusega mööbel».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • mitte rahuldada OÜ Vikerkardin vaiet Viljandi Linnavalitsuse 11.02.2019 korralduse nr 59 «Hoonestusõiguse tagasilangemine» peale;
 • kuulutada välja Viljandi Noortevolikogu projektikonkurss.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist