« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 17.12.2018

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • osta 100 vinguandurit Viljandi linna registris olevatele ahikütet omavatele eakatele ja puuetega inimestele, kes on Viljandi Päevakeskuse koduhooldusteenusel ning ahikütet omavatele toimetulekuraskustes peredele.

Lähemalt: toetuste spetsialist Karin Kiis, telefon 435 4759

Rahandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada lootusetuks nõuded summas 82,26 eurot.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Kunstikooli direktori kohusetäitjaks Erika Reiss alates 02.01.2019 kuni 26.04.2019;
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta I taotlusvooru noorsootöö valdkonna projektitoetus 1800 eurot MTÜ-le Evestuudio 2019. aasta noorte notafe loomelaagri korraldamiseks.
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta I taotlusvooru haridusvaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. Viljandi Gümnaasium: Sõpruspiirkonna noorte koostööprojekti korraldamine – 1300 €;
 2. Tartu Ülikool: Väärikate ülikooli korraldamine – 1000 €;
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta I taotlusvooru spordivaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. Viljandi Lauatenniseklubi Sakala: XXXV Sakala lauatennise karikasarja 6-etapilise seeriavõistluse 3 etapi korraldamine – 600 €;
 2. Viljandi Lauatenniseklubi Sakala: Viljandi LTK Sakala meeskonna osalemine Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel – 300 €;
 3. Viljandi Lauatenniseklubi Sakala: Laste GP lauatennisevõistluse korraldamiseks – 500 €;
 4. Viljandi Kergejõustikuselts Sakala: 94. Viljandimaa lahtiste meistrivõistluste korraldamine kergejõustikus – 500 €;
 5. Viljandi Maadlusklubi Tulevik: Laste (2008 ja nooremad) karikavõistluste korraldamine vabamaadluses – 400 €;
 6. Viljandi Maleklubi CC Fellin: Lev Braschinsky 9. mälestusturniiri korraldamine males – 900 €;
 7. Mittetulundusühing Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi: 20 juubelit tähistava Viljandi Hansa Cup 2019 sõpruslinnade noorte jalgpalliturniiri läbiviimine – 1800 €;
 8. Mittetulundusühing Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi: Viljandi Tulevik Cup 2019 noorte saaliturniiride läbiviimine – 850 €;
 9. Viljandi Suusaklubi: Viljandi esindusvõistkonna osalemine Eesti pikamaasuusatamise sarjas – 1000 €;
 10. Viljandi Orienteerumisklubi Lehola: 60. Jüriöö orienteerumise teatejooksu korraldamine Viljandi lossimägedes – 2000 €;
 11. Tenniseklubi Fellin: Eesti GP sarja, lastetennise ja noorteliiga turniiri korraldamine – 1000 €;
 12. Tenniseklubi Fellin: Tennis Europe sarja kuuluvate rahvusvaheliste noorte U12 ja U16 tenniseturniiride korraldamine – 1100 €;
 13. Eesti Male Toetusühing: 53. Ilmar Raua mälestusturniiri korraldamine  males – 1700 €;
 14. Korvpalliklubi QUERCUS: Osavõtt Tarvas Cupist – 375 €;  
 15. Viljandi Rattaklubi: Viljandi järvele uisuraja rajamine ning Uisumaratoni, ÖÖuisutamise läbiviimine – 2000 €;
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta I taotlusvooru kultuurivaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. FIE Heiki Raudla: Sakala Kalender 2020 väljaandmine – 300 €;
 2. Tartu Ülikool: Omakultuuriakadeemia korraldamine – 1000 €;
 3. Tartu Ülikool: Tudengite Teatripäevade korraldamine – 400 €;
 4. MTÜ Tantsuklubi Sakala: Sakala Kevadball 2019 korraldamine – 250 €;
 5. Mittetulundusühing OMA Stuudio: Tantsunädal 2019 korraldamine – 600 €;
 6. Mittetulundusühing Bonifatiuse Gild: III Keskaja Päevade korraldamine Viljandi Ordulinnuses – 1000 €;
 7. Mittetulundusühing Viljandimaa Rahvakultuuriselts: Viljandimaa kollektiivide XXVII üldlaulupeo ja XX tantsupeo protsessi ettevalmistus ja peol osalemine – 2000 €;
 8. Mittetulundusühing Seasaare Näitemängu Selts: Lastehommikute korraldamine Seasaare teatris – 120 €;
 9. Viljandi Vanamuusika Festival Mittetulundusühing: Noorte rütmimuusikute festivali korraldamine – 2000 €;
 10. Sihtasutusele Eesti Tantsuagentuur: Koolitants 2019 korraldamine – 1000  €;
 11. Viljandi Muuseum: Raamatu «Viljandi motiiv» / «Viljandi in Art» väljaandmine – 1500 €;
 12. Viljandimaa Omavalitsuste Liit: 2019. a Viljandimaa laulu- ja tantsupeo kunstilise terviku loomine – 2000 €;
 13. Mittetulundusühing Viljandimaa Kammerkoor: Viljandimaa Kammerkoori kevadkontserdi korraldamine. Kevadkontserdi korraldamisega otseselt seotud kulude katteks – 450 €.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Lille tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks;
 • anda kasutusluba aktsiaseltsile Viljandi Metall kuuluvale päikeseelektrijaamale aadressil Reinu tee 27;
 • anda kasutusluba Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingule  kuuluvale hoonele aadressil Lutsu tänav 3;
 • võtta vastu kinnistu aadressiga Lossi tn 41a detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2018-004) ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • korraldada riigihange «Loomade varjupaiga teenused»;
 • anda Janek Taime kasutusse kinnistul aadressiga Turu tänav 14 maa pindalaga 30 m² (müügikoht nr 14). Maad kasutatakse jõulukuuskede müügiplatsina 19.12.2018 - 23.12.2018;
 • anda Janek Aimur Koigi kasutusse kinnistul aadressiga Turu tänav 14 maa pindalaga 30 m² (müügikoht nr 16). Maad kasutatakse jõulukuuskede müügiplatsina 21.12.2018.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • sõlmida mitteeluruumi üürileping SOL Baltics OÜ- hoones aadressiga Uus 26a ühe garaažiboksi ja Kesk-Kaare 17 abihoone ühe garaažiboksi üürile andmiseks. Leping kehtib perioodil 01.03.2019 – 01.03.2021.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda FIE Eeri Iilale tähtajatu taksoveoluba alates 17. detsembrist 2018;
 • anda FIE Artur Leemetile tähtajatu taksoveoluba alates 15. jaanuarist 2019.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist