« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 14.10.2019

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 20 «Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse» muutmine».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

kinnitada konkursi «Värvid linna 2019»  tulemused järgmiselt:

 • anda välja kolm peapreemiat a`320 eurot, kolm emailmärki «Värvid linna 2019» ja Viljandi rae tunnuskirjad:
 1. Põhja pst 2b korteriühistule, erksa värvilahendusega korruselamu Põhja pst 2b renoveerimise eest;
 2. Riia 34 korteriühistule, meeldiva värvilahendusega korruselamu Riia mnt 34 renoveerimise eest;
 3. Aimar ja Viktoria Varulale meeldiva arhitektuuri ja haljastusega eramu Järve tn 45 ehitamise eest.
 • anda välja seitse preemiat a` 200 eurot  ja Viljandi rae tunnuskirjad:
 1. OÜ Mariin Grupp, hoone Roosi tn 6 korrastamise ja värvimise eest Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal;
 2. Suur-Kaare tn 39 korteriühistule, korruselamu Suur-Kaare tn 39 renoveerimise eest;
 3. Väike-Kaare tn 15 korteriühistule, korruselamu Väike-Kaare tn 15 renoveerimise eest;
 4. Riia mnt 40 korteriühistule, korruselamu Riia mnt 40 renoveerimise eest;
 5. Looga tn 8 korteriühistule, korruselamu Looga tn 8 värvimise eest;
 6. Tiia Jaanrele ja Ragnar Tiitsile eramu Ilmarise tn 29 hoolika renoveerimise eest;
 7. Eret ja Jan Türkile Köstri tn 10 piirdeaia rajamise eest.
 • anda välja kaks emailmärki «Värvid linna 2019» ja  Viljandi rae tunnuskirjad uusehitiste äri- ja tootmishoonete grupis:
 1. Kivistik & Partnerid OÜ, ärihoone Tartu tn 7d ehitamise eest;
 2. OÜ Tohvri Puit, Reinu tee 46 tootmishoone ehitamise eest.
 • anda välja kaks raamatut „Eesti kaunis kodu 2019" ja Viljandi rae tunnuskiri:
 1. Riia mnt 26 korteriühistule, korruselamu Riia mnt 26 renoveerimise eest;
 2. Kris Allikule, eramu Kolde tn 11 korrastamise eest.
 • anda välja Viljandi rae tunnuskiri valminud, rekonstrueeritud või korrastatud hoonete eest:
 1. EFTEN SPV3 OÜ, Tallinna tn 41 UKU keskuse juurdeehituse eest;
 2. Cleveron AS, Reinu tee 48 tootmishoone laiendamise eest;
 3. AS Toom Tekstiil, Puidu tn 13 ladude ehitamise eest.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Viljandi Lasteaia Krõllipesa sisustus» edukaks pakkumuseks järgmised pakkumused:
 1. osas Saloni Büroomööbli AS pakkumus kui hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 74 353,78 eurot, millele lisandub käibemaks;
 2. osas Saloni Büroomööbli AS pakkumus kui hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 17 661,16 eurot, millele lisandub käibemaks;
 3. osas AJ Tooted AS pakkumus kui hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 5 723,15 eurot, millele lisandub käibemaks.
 4. osas Saloni Büroomööbli AS pakkumus kui hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 38 736,70 eurot, millele lisandub käibemaks.
 • tunnistada riigihanke «Sõiduauto kasutusrent» edukaks pakkumuseks Rentest AS pakkumus. Konkureerivaid pakkumusi ei esitatud. Sõiduki Volkswagen Arteon müügihind ilma käibemaksuta on 33 316,67 eurot;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Raieloa ja hoolduslõikusloa andmise kord».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 03.11.2017 otsuse nr 7 «Viljandi linnapeale ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise kord» muutmine», eesmärgiga anda linnapea Madis Timpsoni kasutusse linnavalitsuse ametiauto;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine», eesmärgiga korrastada Viljandi Linnavalitsuse kantselei teenistuskohtade koosseis ja struktuur, muutes töö efektiivsemaks ning otsustamine paindlikumaks.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist