Viljandi Linnavalitsuse istungil 11.11.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine laste nimel asjade ajamiseks ning arvelduskonto avamiseks, sulgemiseks ja kasutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna 2019. aasta II taotlusvooru Viljandi Noortevolikogu projektitoetused järgmiselt:
 1. Robin Koovit / Sündmuse «VII Raamaturock» korraldamine / 855 €;
 2. Deeno Lippand / Viljandi Avatud Noortetoa siseskate-pargiümberehitamine / 1685 €;
 3. MTÜ Noorte Tālu / Noorte suusapäevade korraldamine / 300 €;
 4. Eeva Vitsut, Andra Aavik, Annabel Sõel / Kogukonna KoosOLEKu korraldamine / 955 €;
 • kinnitada Viljandi linna huvikoolide hoolekogude koosseisud;
 • kinnitada Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud;
 • kinnitada Viljandi linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisud järgmiselt.

Lähemalt: haridusspetsialist Maie Joala, telefon 435 4764

Rahandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Audiitori määramine Viljandi linna 2019.-2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks».
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna 2019. aasta II lisaeelarve kinnitamine».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Majandusküsimustes otsustati:

 • seada tuletõkketsoonide vajaduse vältimiseks SA Viljandi Haigla kasuks üleehitusservituut Viljandi Linnale kuuluvatele kinnistutele C. R. Jakobsoni tn 2a ja C. R. Jakobsoni tn 2c;
 • korraldada riigihanke «Keskliigendiga traktori kasutusrent»;
 • anda nõusolek Viljandi Linnas kinnistute aadressidega Carl Robert Jakobsoni tänav 2a ja Carl Robert Jakobsoni tänav 2c hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmiseks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda FIE Remo Kroonbergile taksoveoluba tähtajatult.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist