« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 11.02.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine.

Lähemalt: eestkoste peaspetsialist Kati Kotsar, telefon 5855 2558

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna 2019. aasta alaeelarved;
 • kinnitada haridusasutuste õppekoha tegevuskulude maksumused 2019. aastal;
 • kinnitada hallatavate asutuste juhtide töötasud.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna 2019. aasta esindusvõistkonna toetused järgmiselt:
 1. Viljandi Käsipalliklubi HC MTÜ meeskonna toetus summas 6500 eurot;
 2. Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ meeskonna toetus summas 6500 eurot;
 3. Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ naiskonna toetus summas 6500 eurot;
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta noortespordi toetus Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ-le summas 14 500 eurot;
 • kinnitada 2019. aasta koolimineku toetuse suuruseks 100 eurot;
 • anda nõusolek Võru Spordikoolile projektilaagri korraldamiseks Viljandi linnas 17. – 22. juunil 2019;
 • seoses projektitoetuse aruande hilinemisega jätta Tartu Ülikooli poolt esitatud projektitoetuste taotlused kuni 4. august 2019 läbi vaatamata;
 • seoses projektitoetuse aruande hilinemisega jätta MTÜ Viljandimaa Kammerkoori poolt esitatud projektitoetuste taotlused kuni 22. juuli 2019 läbi vaatamata;
 • maksta alates 1. jaanuarist 2019 Vaba Waldorfkooli Ühingule iga  lasteaialapse eest 199,50 eurot kuus.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba hoonele aadressil Järve tänav 45;
 • anda kasutusluba Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile kuuluva hoonele aadressil Vabaduse plats 2;
 • anda osakasutusluba OÜ Kivistik & Partnerid kuuluvale hoonele aadressil Tartu tänav 7d;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on kruntidel Piiri tn 2a ja Pärnu mnt 20 oleva puidutsehhi laienduse ja ümberehitusprojekti koostamise aluseks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri osa detailplaneeringu kehtestamine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Liikluspindade kohanime ja ruumikuju määramine», mille eesmärk on määrata Vaikuse tänavalt hargneva nimeta liikluspinna ametlikuks kohanimeks Vaikuse põik ja kinnitada selle ruumikuju;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Kinnistu osa võõrandamine otsustuskorras», mille eesmärk on võõrandada Viljandi linnale kuuluvast Reinu tee T4 kinnistust otsustuskorras 1908 m² suurune maa-ala Cleveron AS-ile.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • korraldada Viljandi linna haljastu arengukava avalikustamine;
 • anda nõusolek Viljandi linnas kinnistu Oru tn 8 hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmiseks;
 • anda Vabaduse plats motoklubi Concord MC kasutusse 25.05.2019 ajavahemikus 00:00 – 12:00. Maa-ala kasutatakse Motoramm 2019 raames osalejate kogunemiseks ja mootorrataste  huvilistele näitamiseks;
 • algatada Viljandi linnale kuuluvatele kinnistutele seatud järgnevate hoonestusõiguste tagasilangemine Viljandi linnale, sest hoonestaja OÜ Vikerkardin ei ole tähtaegselt täitnud nende hoonestusõiguste seadmise lepingutega sätestatud hoonestajapoolseid kohustusi:
 1. Karja tänav 6
 2. Karja tänav 8
 3. Järve tänav 41
 4. Järve tänav 43
 • kuulutada välja elektroonilised enampakkumised Viljandi Linnahooldusele kuuluva kalluri Renault Master (2004.a. väljalase, reg. nr 782BMS, diisel) ja  lumepuhur Husgvarna ST 327 PT võõrandamiseks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Kinnistule aadressiga Reinu tee 34 hoonestusõiguse seadmine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu « Kinnistule aadressiga Reinu tee 30 hoonestusõiguse seadmine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu « Kinnistule aadressiga Reinu põik 7 hoonestusõiguse seadmine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu « Kinnistule aadressiga Reinu põik 5 hoonestusõiguse seadmine».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Noortevolikogu projektitoetuse andmise kord».

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist