« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 05.11.2018

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • kinnitada toiduabi taotlemise avalduse vorm.

Lähemalt: toetuste spetsiliast Karin Kiis, telefon 435 4759

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine;
 • kinnitada koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada osaühingu AT HOME poolt koostatud tööd nr AE18-14 «Künni 17 üksikelamu» aadressil Künni tänav 17 ja anda ehitusloa taotlejale osaühingule AT HOME ehitusluba ehitise püstitamiseks.
 • kinnitada osaühingu AT HOME poolt koostatud tööd nr AE18-13 «Künni 15 üksikelamu» aadressil Künni tänav 15 ja anda ehitusloa taotlejale osaühingule AT HOME ehitusluba ehitise püstitamiseks.
 • kinnitada osaühingu AT HOME poolt koostatud tööd nr AE18-12 «Künni 13 üksikelamu» aadressil Künni tänav 13 ja anda ehitusloa taotlejale osaühingule AT HOME ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda kasutusluba aktsiaseltsile Cleveron kuuluvale hoonele aadressil Reinu tee 48;
 • määrata detailplaneeringujärgsel Endla tn 2 maaüksuse ja Endla tn 4 maaüksuse liitmisel moodustatava maaüksuse koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Endla tn 4;
 • nõusolekute andmine linna kinnisasjade koormamiseks isiklike kasutusõigustega;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri osa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek».

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada osaühingu Sideprojekt koostatud töö nr. E 1837 «Telia aktiivkapp Kauge tn 23 juures»  ja anda aktsiaseltsile Telia Eesti ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide järgimist kontrollima volitatud isikute määramine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • kinnitada Riia mnt 55-M2 mitteeluruumi enampakkumise võinud pakkumine summas 41 210 eurot;
 • kinnitada Viljandi linnale kuuluvate eluruumide üürimäärad ja üürimäärad koos fikseeritud kõrvalteenustega;
 • linnavalitsus sai ülevaate linna ametite ja allasutuste ruumivajadusest.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Muudes küsimustes otsustati:

 • suunata välislähetusse Ternopili, Ukrainasse 12.11.2018 – 15.11.2018 abilinnapea Janika Gedvil, linnavalitsuse liige Karl Õmblus ja linnasekretär Ene Rink;
 • anda FIE Artur Rikkinenile taksoveoluba tähtajatult alates 5.11.2018.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist