« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 02.09.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

määrata Viljandi linna 2019. aasta IV taotlusvooru sotsiaalvaldkonna projektitoetused järgmiselt:

1. MTÜ Viljandi Pensionäride Liit / Projekt «Kultuurisidemete laiendamine eakate organisatsioonidega» / 855 €

2. MTÜ Töötoad / Projekt «MTÜ Töötoad 18. sünnipäeva tähistamine» / 480 €.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

kehtestada Viljandis kinnistu Puidu tn 3 detailplaneering;

kehtestada Viljandis kinnistu Pärnu mnt 10 detailplaneering;

kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Arkaadia aed 4 oleva üksikelamu juurdeehituse ehitusprojekti koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor telefon 435 4739

Rahandusküsimustes otsustati:

eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Spordikoolile 3000 eurot sõuderadade märgistuspoide soetamiseks.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Majandusküsimustes otsustati:

anda Reklaamtreiler OÜ kasutusse Valuoja puiesteel Kagu tn ja Jakobsoni tn ristumiskohal asuva parkla territooriumil  ja Tallinna tänaval Tallinna tn 99a kinnistuga piirneval territooriumil paiknevad maa-alad pinnaga 26 m² ajavahemikul 02.09.2019 – 15.09.2019;

anda Viljandi Huvikooli kasutusse tasuta Riia maanteega külgnev kavandatava Järveotsa elamurajooni alla jääv maa-ala ligikaudse pinnaga 18 400 m². Maa-ala kasutatakse 21.09.2019 ajavahemikus 10.00 – 18.00 Viljandi Huvikooli motoringi poolt korraldatava võistluse «Viljandi Võrr 2019» läbiviimiseks. Võistlus on mõeldud noorte seas tehnikaspordi populariseerimiseks ning osalejaid on kogu Eestist;

lubada Reinu tee 5 kinnistu hoonestusõiguse omanikel kasutada tasuta Reinu tee 5 kinnistu piiri ja ehitatud piirdeaia vahele jäävat Viljandi linnale kuuluvat maad;

korraldada riigihange «Viljandi Lasteaia Krõllipesa sisustus»;

esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Linnahooldusele hooldustehnika soetamiseks».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

nõustuda vastu võtma Viljandi linnale kingitavat 406/20057 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruumist nr 27 aadressil Valuoja pst 17;

anda Vallo Valgule sõidukijuhi teenindajakaart tähtajatult.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist