Viljandi Linnavalitsuse istungil 01.10.2018

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isikute nimel asjade ajamiseks ja arvelduskontode kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 «Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord» täiendamine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjad.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Jakobsoni Kooli siseujula kasutamise tasumäärad;
 • Viljandi Linnavalitsuse 22.01.2018 korralduse nr 51 «Viljandi Kesklinna Kooli töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine» muutmine;
 • määrata Viljandi linna 2018. aasta IV taotlusvooru noorsootöö valdkonna projektitoetus 320 € mittetulundusühingule Evestuudio osalemiseks noorte loomelaager Ukrainas;
 • määrata Viljandi linna 2018. aasta IV taotlusvooru haridusvaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. mittetulundusühing Viljandi Kitarrifestival – Kitarritöötubade korraldamine ja läbiviimine Viljandi Kitarrifestivalil 2018 566 €
 2. Viljandi Gümnaasium – Viljandi noorte keeleprojekt Pihkva maakonnas 380 €
 3. mittetulundusühing Eesti Kultuuri Koda – Kultuuri- ja Hariduse Kongress 23-25.11.2018 600 €.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • algatada kinnistu aadressiga Kreegi tn 15 detailplaneering;
 • kehtestada Viljandis kinnistu Reinu tee 21detailplaneering.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Sideprojekt OÜ koostatud töö nr E 1832 «Telia aktiivkapp Kirsi ja Ploomi tn ristmikul» ja anda Telia Eesti AS-le ehitusluba ehitise püstitamiseks, asukohaga Kirsi tn, Viljandi linn;
 • kooskõlastada puuraugu rajamise asukoht aadressil Leola tn 46, Viljandi linn;
 • tunnistada riigihanke «Järveotsa arendusalal asuva militaar-pärandi objektide lammutustööd» edukaks pakkumuseks OÜ Relss pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. OÜ Relss pakkumuse maksumus on 49 500 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • korraldada riigihange «Viljandi spordihoone remonditööd».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • korraldada riigihange «Väliheakorratööd Viljandi linna kinnisvaraobjektidel».

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda OÜ-le Ertiks Invest taksoveoluba tähtajatult alates 1.10.2018.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist