« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 01.07.2019

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati kinnitada Viljandi linna 2019. aasta I alaeelarvete muutmine ja muudetud alaeelarved.

Lähemalt: rahandusameti pearaamatupidaja  Anneli Rähn, telefon 435 4729

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba hoonele aadressil Reinu tee 5 (elamu). Ehitise kasutamise otstarve on üksikelamu;
 • kinnitada Proge OÜ poolt koostatud töö  „Kortermaja ehitusprojekt" aadressil Lembitu puiestee 5 anda ehitusloa taotlejale Margus Maistele ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • võtta vastu kinnistu aadressiga Oja tee 3a (kvartal nr 132A, krunt nr 39, katastritunnus 89709:003:0012, pindala 4570 m², sihtotstarve ärimaa 100%, kinnistu nr 3980739, hoonestusõiguse nr 13904550), detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
 • võtta vastu kinnistute aadressiga Raudtee tn 2 (kvartal nr 108, krunt nr 24, katastritunnus 89718:001:0045, pindala 2006 m², sihtotstarve elamumaa 100%) ja Raudtee tn 4 (kvartal nr 108, krunt nr 6, katastritunnus 89718:001:0220, pindala 2135 m², sihtotstarve elamumaa 100%), detailplaneering  ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
 • Detailplaneeringuga jagatakse krundid Raudtee tn 2 ja Raudtee tn 4 kaheks, määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ning lahendatakse muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded. Planeeringuala hõlmab planeeritavate Raudtee tn 2 ja Raudtee tn 4 kinnistutega külgnevat Raudtee tänava maa-ala, kus määratakse liikluskorralduse põhimõtted .Arhitektuuriametil korraldada punktis 1 nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek 05.07.-18.07.2019 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil, Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linna veebilehel.

 

Lähemalt: peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

 

Majandusküsimustes otsustati kinnitada konkursi ,,Kaunis Viljandi 2019" läbiviimisega seotud toimingute tegemiseks komisjon.

Komisjoni esimees:    Age Alas, majandusameti haljastuse ja heakorra spetsialist

Komisjoni liikmed:    Monika Vestman, kultuuriväärtuste spetsialist

Malle London, linnakunstnik

Iris Saar, keskkonnaspetsialist

Mari-Liis Jordan, OÜ MLJ Haljastus juhatuse liige, dekoratiivhaljastuse hoolduse hankepartner

 

 • anda SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kasutusse kinnistu aadressiga Turu tn 14. Maad kasutatakse mammograafiabussi parkimiseks. Maa antakse kasutusse 05.07 - 07.08.2019.
 • anda OÜ Tarum Ehitus kasutusse ligikaudu 246 m² suurune maa-ala aadressil Johann Köleri park. .Maa-ala kasutatakse laste mängualana. Maa antakse kasutusse tähtajaga 25.07.2019-28.07.2019.
 • anda Aulis Fischeri kasutusse kinnistul aadressiga Johan Laidoneri plats maa pindalaga 132m². Maad kasutatakse raamatute müügiplatsina. Maale laotatakse kiled, millelt toimub kasutatud raamatute müük. Maa antakse kasutusse 26.07-29.07.2019.
 • anda Mikromulk MTÜ kasutusse kinnistu aadressiga Talli tänav 2. Kinnistut kasutatakse rahvusvahelise ekstreemspordifestivali Viljandi BASH läbiviimiseks. ajavahemikus 02.07.2019 – 06.07.2019. 
 • lubada DAG Reklaam OÜ-l rajada Viljandi linna omandis olevale kinnistule aadressiga Vikerkaare tn 2 (kinnistu registriosa nr 3401539, katastritunnus 89703:002:0022, pindala 191585 m²) 561 m² suurune avalikuks kasutamiseks mõeldud freespurukattega parkla mõõtmetega 17 x 33 m. DAG Reklaam OÜ peab parkimisala ja selle lähiümbruse hoidma heakorrastatult.
 • tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 20.05.2019 korralduse nr 252 alusel teostatud sõiduauto Mitsubishi Outlander võõrandamise elektrooniline enampakkumine nurjunuks. Korraldada sõiduauto Mitsubishi Outlander võõrandamiseks elektrooniline kordusenampakkumine. Pakkumise objektiks on sõiduauto Mitsubishi Outlander uue alghinnaga 5000 eurot.
 • kinnitada elektrooniliste enampakkumiste tulemused;
 • anda nõusolek Viljandi linnas kinnistu aadressiga Oru tn 8 hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmiseks.

 

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Mikromulk MTÜle sündmuse Viljandi Bash 2019 korraldamiseks. Toimumisaeg 5. juuli 2019 kell 17.00 – 7. juuli 2019 kell 17.00, toimumiskoht 5. – 6. juuli Viljandi lauluväljak, VLND Villa ja kunstmuruväljak; 7. juuli VLND Villa ja kunstmuruväljak;
 • anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ENT INVEST OÜle sündmuse Angaar12 toimumiseks ajavahemikul 5. juuli 2019 kell 22.00 – 6. juuli 2019 kell 04.00. Toimumiskohaks on Viljandi Lennukitehase angaar.

 

Lähemalt: haridus-ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

 

Järgmine Linnavalitsuse istung toimub 15. juulil.