Viljandi linn plaanib võõrandada 17 üürikorterit

Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul soovib linn korterid ära müüa, sest nende omamine suurendab linna halduskoormust ja takistab omavalitsuse põhiülesannete täitmist nagu sotsiaaleluruumide korrastamine ja haldamine. "Viljandi linn tahab pakkuda sotsiaaleluruume vajavatele inimestele paremaid tingimusi. Et meil oleks rohkem võimekust abivajajatele tuge pakkuda, oleme otsustanud loobuda kinnisvarast, mille omamine ja haldamine ei kuulu omavalitsuse põhitegevuste hulka," selgitas Märtin. Korterite müügist saadavat tulu kavatseb linn kasutada Leola 12a sotsiaalmaja renoveerimiseks.

Kõik korterite müügist puudutatud üürnikud said sel nädalal kirja, milles neid linna kavatsusest teavitatakse ja korteri eelisostu võimalust pakutakse. Juhul kui üürnikud või nende lähisugulased pole korteri ostmisest huvitatud, müüakse korterid koos kehtivate üürilepingutega.

Eelisostuõigust ei pakuta vaid C.R. Jakobsoni 10 kahe korteri üürnikele, sest linn soovib maja müüa tervikuna.

Võõrandamisotsustele peab heakskiidu andma linnavolikogu. Kalvi Märtini sõnul teavitati elanikke enne küsimuse volikogu ette viimist, et plaanist otseselt mõjutatud inimesed oleksid linna kavatsusega kursis.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post andres.magi@viljandi.ee