« Tagasi

Viljandi arengukava ja eelarvestrateegia jõuavad volikogu ette

Viljandi linnavalitsus saatis täna volikogu komisjonidele arutamiseks ja ettepanekute tegemiseks aastateks 2020-2025 koostatava linna arengukava ja eelarvestrateegia projekti.

Linnavolikogu komisjonid hakkavad juunikuus arutama projektide üle, kuhu on oma sisendi andnud arengukava ja eelarvestrateegia loomist juhtinud komisjoni valdkondlikud töögrupid ja linnakodanikud, kes osalesid rahvakohtumistel või vastasid veebiküsitlusele. Dokumentide esimene lugemine volikogus toimub augustikuus, avalikustamine ja avalik väljapanek on kavandatud septembrisse ning kehtestada kavatsetakse need teisel lugemisel linnavolikogu oktoobrikuu istungil.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamine Viljandi tulevikku silmas pidades väga oluline. «Paneme selle protsessi käigus paika Viljandi arengusuunad järgnevateks aastateks. Seepärast on oluline, et lisaks linnavalitsuse ja volikogu liikmetele ütleksid oma sõna sekka ka linnakodanikud,» rääkis linnapea.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks kokku kutsutud volikogu ajutise komisjoni esimees Helmut Hallemaa ütles, et kõige olulisem on senise protsessi juures olnud elanike kaasamine. «Juba praegu on sajad inimesed nende dokumentide kokku panemises osalenud ja omalt poolt panustanud. Arengukava ja eelarvestrateegia arutelud jätkuvad kuni sügiseni ning kuni selle ajani saavad kõik huvitatud inimesed jätkuvalt ka oma sõna sekka öelda,» selgitas Hallemaa.

Lähemalt: linnaarengu spetsialist Reet Alev, telefon 435 4767, e-post reet.alev@viljandi.ee