« Tagasi

Linnavalitsuse istungil 06.01.2014

Sotsiaalküsimustes otsustati:
  • lõpetada nimetatud isiku hooldus;

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 43 54 766

Rahandusküsimustes otsustati:         

  • lisada 2014. aasta eelarve projekti tegevustoetuse taotlejad Viljandi Muuseum, MTÜ Vanakesed, MTÜ Motospordiklubi NORD, Viljandi Baptistikogudus ning SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 43 54 719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • kinnitada Viljandi linna haridusalaste tunnustamiste taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis;

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 43 54 763

Majandusküsimustes otsustati:

  • nimetada nimetatud isikud Viljandi linna korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks;

Lähemalt: majandusameti juhataja Reevo Maidla, 43 50 771

Muudes küsimustes otsustati:

  • täiendada Viljandi Linnavalitsuse abilinnapea Malle Vahtra tööülesandeid punktis 1.2.1 järgnevalt: ,,1.2.1. koordineerib majandusameti ja arhitektuuriameti tööd'';
  • nimetada volitatud isikud Viljandi linna osalusega äriühingutes, sihtasutustest ja mittetulundusühingutes järgnevalt: Ardo Agasild SA Viljandimaa Hoolekandekeskusesse, Ardo Agasild MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskusesse, Heiki Raudla MTÜ Kindral Johan Laidoneri Seltsi ning Ardo Agasild Eesti Pärandkultuuri SA.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 43 54 720

Istungi ülevaate koostas:

Jorma Sepp

avalike suhete spetsialist

Viljandi Linnavalitsus

43 54 732; 58 552 332

jorma.sepp@viljandi.ee