« Tagasi

Linnavalitsus ootab stipendiumide ja projektitoetuse taotlusi

Kuni 1. maini saab esitada taotlusi Viljandi linna õpilasstipendiumi, spordistipendiumi ja loomestipendiumi määramiseks. Samaks ajaks oodatakse taotlusi ka linna projektitoetuse kolmandasse taotlusvooru.

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn.

Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides õppiv või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

  1. õpilane, kes on saavutanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö konkursil või kes on saavutanud auhinnalise koha vabariiklikul olümpiaadil aines, milles rahvusvahelisi olümpiaade ei toimu;
  2. õpilane, kellel on silmapaistvaid saavutusi huvihariduses ja huvitegevuses;
  3. õpilane, kelle uurimistöö on olulise tähendusega Viljandi linnale;
  4. õpilane, kes õpib välisriikides enam kui 6 kuud.

Õpilasstipendiumi taotlusvormi leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.

Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii kodulinnas kui kogu maailmas. Et spordistipendiumi taotletakse äärmiselt aktiivselt, siis on komisjon leppinud kokku, et ühte sportlast ei toetata aasta jooksul rohkem kui kaks korda.

Loomestipendium määratakse kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele ja esitajatele, väärtustamaks ja toetamaks nende tegevust Viljandi kultuurielus.

Stipendiumite taotlemiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus koos isiku tegevuse kirjelduse- ja saavutuste loeteluga, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus ning vähemalt üks allkirjastatud soovituskiri. Loomestipendiumi taotlemisel tuleb lisaks esitada koopia käsikirjast, kavast, maketist vms teosest, mille teostamiseks stipendiumi taotletakse.

Statuudid ja taotlemise ankeedid leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.

Taotlusankeetide täitmisel palume olla hoolikad, sest puudulikult vormistatud taotlusi ei arutata. Stipendiumite puhul ei arutata taotlusi, mille esitaja on varem stipendiumi saanud, kuid jätnud esitamata selle kasutamise aruande.

Projektitoetust saab käesolevas taotlusvoorus küsida perioodil 1. mai – 31. detsember 2019 toimuvale projektile. Projektitoetuste taotlemine toimub linnavalitsuse e-keskkonnas, kuhu saab sisse logida, valides linna kodulehel ülamenüüst E-Teenused.

Lisanfo projektitoetuste taotlemise kohta on aadressil www.viljandi.ee/projektitoetus.

Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee