« Tagasi

Linnavalitsus kinnitas Viljandi kõnniteede remondi kava

Viljandi linnavalitsus pani tänasel istungil paika kava, mille alusel tänavu linnas kõnniteid remonditakse. Kokku on töid plaanis teha 305 000 euro eest.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul lähtus linnavalitsus otsuseid tehes jätkuvalt põhimõttest, et esmajoones pööratakse tähelepanu lasteaedade ja koolide läheduses olevatele kõnniteedele. «Lasteasutuste vahetus läheduses liiklusohutuse tagamine on linnavalitsuse prioriteet. Seetõttu läheb sinna ka suurem osa kõnniteede korrastamiseks mõeldud investeeringutest,» selgitas linnapea.

Koolide ja lasteaedade läheduses uuendatakse sel aastal Suur-Kaare tänava kõnnitee Paalalinna koolist Kauge 32 majani, Loode tänava jalgratta- ja jalgtee, Jakobsoni kooli esine kõnnitee ja ülekäigurada, Mängupesa lasteaia parkla ning Uue ja Kooli tänava ristmik.

Lisaks tuleb uus kõnnitee Leola tänavale Nurme tänava ja Leola 49 vahelisel lõigul ning Riia maantee 7 ette.

Sõiduteede pindamist ja asfalteerimist puudutavaid töid arutab linnavalitsus järgmisel esmaspäeval.

Nimetatud töid rahastatakse täies mahus Viljandi linnaeelarvest.

Viljandi linna kõnniteede remondi kava 2019. aastal
1. Suur-Kaare tn kõnnitee Paalalinna koolist kuni Kauge tn 32 majani – eeldatav maksumus 115 000 eurot;
2. Loode tn jalgratta- ja jalgtee remont – eeldatav maksumus 20 000 eurot;
3. Leola tn kõnnitee lõigul Nurme tn kuni Leola 49 kinnistu – eeldatav maksumus 45 000 eurot;
4. Jakobsoni kooli esine kõnnitee ja ülekäigurada – eeldatav maksumus 40 000 eurot;
5. Mängupesa lasteaia parkla – eeldatav maksumus 30 000 eurot;
6. Riia mnt 7 esine kõnnitee – eeldatav maksumus 20 500 eurot;
7. Uue ja Kooli tn ristmik – eeldatav maksumus 30 000 euro.

Lähemalt: teede spetsialist Heikki Teearu, telefon 435 4715, e-post heikki.teearu@viljandi.ee