Viljandi sai toetust omavalitsuste ühisameti mudeli väljatöötamiseks

Viljandi linnavalitsus sai Riigi Tugiteenuste Keskuselt 23 001 eurot toetust omavalitsuste ühisameti mudeli väljatöötamiseks koos Viljandi vallaga.

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on linnal ja vallal mitmeid kokkupuutepunkte ning üheskoos tegutsedes suudavad omavalitsused parandada teenuste kvaliteeti. «Võimalik, et ühisameti loomine toob kaasa ka rahalise kokkuhoiu, kuid peamine on ikkagi elanikele paremate teenuste pakkumine läbi teadmiste ja kogemuste ühendamise. Seepärast on mul rahastamisotsuse üle väga hea meel,» ütles linnapea.

Projekti käigus töötatakse välja Viljandi linna ja Viljandi valla võimaliku ühisameti mudel.

Selleks koostatakse omavalitsuse tugiteenuste analüüs ja tööprotsesside kirjeldused ning leitakse need teenused, mida on mõistlik osutada ühiselt. Samuti töötatakse välja ühisameti struktuur ja selle käivitamiseks vajalik dokumentatsioon ning e-teenuste kirjeldused.

Ühisamet võiks korraldada Viljandi linnas ja Viljandi vallas raamatupidamist, personaliarvestust, väärteomenetlust, hallata infotehnoloogiat ja viia läbi hankemenetlusi. Mudeli koostamisel võib teenuseid lisanduda või kõrvale jääda.

Projekti kogumaksumus on 27 060 eurot, millest 4059 eurot on linna ja valla omaosalus. Ühisameti mudel valmib käesoleva aasta lõpuks.

Lähemalt: linnaarengu spetsialist Reet Alev, telefon 435 4767, reet.alev@viljandi.ee