Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 29.03.2021

29.03.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • eaka koduteenustes osalemine;
 • eaka hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine;
 • mitte määrata asendushooldusteenuse ja järelhooldusteenuse eest lastele ja noortele omaosalust perioodiks 01.01.2021 – 31.12.2021.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Akture OÜ poolt koostatud töö „Üksikelamu ehitusprojekt" aadressil Vaikuse tänav 19 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks.
 • kinnitada Joonest OÜ poolt koostatud töö „Üksikelamu eelprojekt" aadressil Vaikuse tänav 14 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Joonest OÜ poolt koostatud töö „Üksikelamu eelprojekt" aadressil Vaikuse tänav 12 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Joonest OÜ poolt koostatud töö „Üksikelamu eelprojekt" aadressil Vaikuse tänav 10 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Kontsept Arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud töö „Korterelamu" aadressil Uku tänav 11 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada OÜ RESTAURAATOERPROJEKTi poolt koostatud töö „Üksikelamu ehitusprojekt" aadressil Tuisu tänav 4 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada aktsiaseltsi Restor poolt koostatud töö „Hoone ümberehituse ehitusprojekt" aadressil Pikk tänav 2a ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Kinnisvara- ja majandusküsimustes otsustati:

 • Viljandi Linnavalitsusel sõlmida mitteeluruumi üürileping SOL Baltics OÜ-ga  hoones aadressiga Uus 26a ühe garaažiboksi kogupinnaga 37,2 m² ja kinnistu osa kogupinnaga 76,56 m² üürile andmiseks. Leping kehtib perioodil 01.03.2021 – 28.02.2023;
 • anda Prisma NET OÜ kasutusse Viljandi linnale kuuluval Tallinna tänaval paiknev maa-ala, pindalaga 2 m², reklaamikandja paigaldamiseks. Maa-ala antakse kasutusse alates 01.04.2021 kuni 31.12.2021;
 • tunnistada riigihanke „Hiire tänava rekonstrueerimine" edukaks pakkumuseks Tallinna Teede Aktsiaseltsi pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja ja majandusameti juhataja kt Andres Märgi, telefon 435 4752

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi Spordikoolile „Aerutamise osakonna suvelaager" projektlaagri korraldamiseks Viljandi linnas;
 • kinnitada Vana Veetorni ja Kondase Keskuse lahtiolekuajad ja piletihinnad.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist

 

 

 


Linn arvudes

15.03.21

Registreeritud elanikke: 16 827

Pindala: 14,65 km2

Sünnid veebruaris: 13

Registreeritud töötuid: 506

Töötusprotsent: 6,7%*

Vabad töökohad: 83*

Keskmine palk: 1195 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad 

Tartu 2024 veebibänner