Alates esmaspäevast, 30 augustist 2021 
palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega!

Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

 

Sekretäri telefon 435 4710

 

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 13.09.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati saata Viljandi Linnavolikogu 23. septembri istungile määruse eelnõu „Viljandi Päevakeskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine".

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati kinnitada TÜ Vaino Arhitektuuribüroo poolt koostatud töö „Üksikelamu  eelprojekt" aadressil Tuisu tänav 8 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • anda Kalvi Märtini kasutusse kinnistul aadressiga Carl Robert Jakobsoni tänav T2 (katastritunnus 89701:001:0162) maa-ala pindalaga 4,8 m² 4x1,2 m reklaamialuse paigaldamiseks, kus peal on valimisreklaam, perioodiks 18.09.2021 – 17.10.2021;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Hariduse tn 11 kinnistusregistriosa  nr 17591950 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse (registriosa nr 18824350) võõrandamiseks Aktsiaseltsile ESPAK Viljandi. Hoonestusõiguse omandaja on VILPAK OÜ;
 • anda Eesti Reformiosakonna kasutusse maa-ala Turu tänav 14 linnale kuuluvas parklas pindalaga 25 m² pannkoogikohviku korraldamiseks kuupäevadel 18.08,25.09, 02.10, 09.10 ja 16.10 kell 9.00 – 14.00;
 • anda Kriit Reklaamiagentuur kasutusse maa-ala Turu tänav 14 linnale kuuluvas parklas pindalaga 18 m² reklaamtreileri paigaldamiseks 01.10.2021 – 17.10.2021. Reklaamtreiler paigaldatakse kahele parkimiskohale poolpõigiti, et mitte takistada jalakäijate nähtavust; 
 • anda erakond Eesti 200 kasutusse maa-ala Turu tänav 14 linnale kuuluvas parklas pindalaga 9 m² erakonna valimisprogrammi tutvustamiseks kuupäevadel 18.09-19.09, 25.09-26.09, 02.10-03.10, 09.10-10.10 ja 16.10 kell 9.00 – 13.00;
 • anda Reklaamtreiler OÜ kasutusse maa-alad kohalike omavalitsuste valimiste reklaamidega reklaamtreilerite paigaldamiseks 04.10.2021 – 17.10.2021 järgmistel linnale kuuluvatel kinnistutel:
  • Valuoja puiestee ja Kagu tänava ristmikul asuvas parklas, maa-ala pindalaga 13 m²;
  • Riia maantee T10 kinnistul asuvas parklas, maa-ala pindalaga 13 m²;
  • Turu tänav 14 kinnistul, maa-ala pindalaga 13 m²;
  • Tallinna ja Leola tänava ristmiku lähedal asuvas parklas, maa-ala pindalaga 13 m²;
  • Lääne ja Kagu tänavate ristmiku lähedal, maa-ala pindalaga 13 m²;
  • Riia maantee 9 kinnistul, maa-ala pindalaga 13 m²;
 • anda Erakond Isamaa kasutusse kinnistul aadressiga Turu tn 14 maa pindalaga ca 15m² valijatele valimisprogrammi tutvustamiseks 18.09.2021 kell 9.00-15.00, 25.09.2021 kell 9.00-15.00, 02.10.2021 kell 9.00-13.00, 09.10.2021 kell 9.00-13.00, 16.10.2021 kell 9.00-13.00.

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Muudes küsimustes otsustati:

 • korraldada väikehange „Viljandi linna kergliikluse uuringu ja analüüsi ning kergliikluse valdkonna arendamise strateegia koostamine";

Lähemalt: linnaarengu peaspetsialist Reet Alev, telefon 435 4767

 • saata Viljandi Linnavolikogu 23. septembri istungile otsuse eelnõu „Jaoskonnakomisjonide moodustamine".

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 756

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustis: 14

Registreeritud töötuid: 473

Töötusprotsent: 6%*

Vabad töökohad: 134*

Keskmine palk: 1238,8 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad