Alates esmaspäevast, 30 augustist 2021 
palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega!

Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

 

Sekretäri telefon 435 4710

 

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 06.09.2021

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kehtestada määrus „Viljandi linna 2022. aasta eelarve projekti koostamise tingimused";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 23. septembri istungile määruse eelnõu „Viljandi linna 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine".

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

 

Sotsiaalküsimustes otsustati kinnitada Viljandi Linnavalitsuse laste ja perede komisjoni koosseis ning tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 11.03.2019 korraldus nr 113 „ Laste ja perede komisjoni koosseisu kinnitamine".

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • maksta välja 2021. aasta koolimineku toetus;
 • määrata Viljandi  linna nimelised  kõrghariduse  aastastipendiumid  2021/2022 õppeaastaks järgnevalt:
  • Carl Robert Jakobsoni nimeline stipendium – Allotar Kadak, Eesti Maaülikool veterinaaria V kursus;
  • Friedrich Kuhlbarsi nimeline stipendium – Elerin Põder, Tartu Ülikool eripedagoogika II kursus;
  • Johann Köleri nimeline stipendium – Mihkel Braun, Tartu Ülikool ajalugu II kursus;
  • Johan Laidoneri nimeline stipendium – Sander Plümberg, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž telemaatika ja arukad süsteemid I kursus;
  • Jaan Lattiku nimeline stipendium – Keily Tammaru, Tartu Ülikool semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe I kursus;
  • August Maramaa nimeline stipendium – Sven-Erik Mändmaa, AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor robootikatarkvara arendus II kursus;
  • Dr. Mats Nõgese nimeline stipendium – Meeri-Lii Kaseoja, Tartu Tervishoiu Kõrgkool õendus I kursus;
  • Karl Papello nimeline stipendium – Mai-Triin Kaseoja, Tallinna Tehnikakõrgkool hoonete ehitus III kursus;
  • Jaan Tõnissoni nimeline stipendium – Tiina Braun, Tartu Ülikool sotsioloogia ja infoteadused III kursus;
  • Roman Toi nimeline stipendium – Emily Ruus, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klassikaline laul magistriõppe I kursus.
 • mitte anda Mulgimaa Arenduskojale Sakala Keskuse hallatava pinna II Kirsimäe rendi vabastust, kuna „Mulgi linnan!" on kultuuriprojekt ning kultuuriprojektidele toetuse saamiseks on Viljandi linnas loodud projektitoetuse taotlemise võimalus.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

 • kinnitada projekteerimistingimuste andmine, mis on kinnistul Tallinna tn 69 ärihoone püstitamise ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • anda nõusolek järgnevate Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks:
  • Turu tn 14 (katastritunnus 89715:001:0110, registriosa nr 1910839) kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 250 m², elektrikaablite paigaldamiseks;
  • C. R. Jakobsoni tänav T1 (katastritunnus 89701:001:0161, registriosa nr 390450) kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 268 m², elektrikaablite paigaldamiseks;
  • Kivi tänav (katastritunnus 89701:001:0314, registriosa nr 6046650) kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 182 m², elektrikaablite ja elektrikilbi paigaldamiseks;
  • Savi tänav T1 (katastritunnus 89701:001:0316, registriosa nr 6014150) kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 441 m², elektrikaablite paigaldamiseks;
  • Uku tänav T1 (katastritunnus 89701:001:0318, registriosa nr 6022250) kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 214 m², elektrikaablite paigaldamiseks;
  • Köleri tänav (katastritunnus 89701:001:0315, registriosa nr 6036850) kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 10 m², elektrikaabli paigaldamiseks.
 • anda nõusolek Endla tn 19 katastriüksuse (registriosa nr 1430739, katastritunnus 89708:001:0250) jagamiseks kaheks eraldiseisvaks katastriüksuseks vastavalt detailplaneeringule. Määrata moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
 • katastriüksuse (Pos 1) koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Endla tn 19 ja sihtotstarbeks elamumaa;
 • katastriüksuse (Pos 2) koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Lembitu pst 21 ja sihtotstarbeks elamumaa.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • tühistada Viljandi linnavalitsuse 02.08.2021 korraldus nr 401 „Sakala Keskuse kohvikuruumide otsustuskorras üürile andmine";
 • anda Intoringy OÜ kasutusse kinnistul aadressiga Turu tn 14 maa pindalaga ca 9m² 3x3m suuruse telgi paigaldamiseks, kuhu inimesed saavad tasuta ära anda vana elektroonikat. Maa antakse kasutusse 06.09.2021 kell 17:00-19:00;
 • nõustuda Viljandi linnale kuuluva kinnistu, registriosa numbriga 4218850 (Pargi tn), koormamiseks reaalservituudiga kinnistu, registriosa numbriga 1354039 (Pargi tn 1), kasuks. Servituudiala asub Pargi tänava katastriüksusel (katastritunnus 89718:001:0082) ja selle ligikaudne suurus on 611,43 m².

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Märgi, telefon 435 4752/ taristu- ja heakorrateenistuse juht Claid Ježov, telefon 5787 6914

 

Muudes küsimustes otsustati korraldada riigihange „Esitlustehnika kasutusrent koolidele".

Lähemalt: IT-teenistuse juht Riho Nõmmeste, telefon 520 3887

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 756

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustis: 14

Registreeritud töötuid: 473

Töötusprotsent: 6%*

Vabad töökohad: 134*

Keskmine palk: 1238,8 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad