UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Valitsus kehtestas elektri- ja gaasiarvete hinnalae

25.01.2022

 

Valitsus on kehtestanud alates 2022. aasta jaanuarist elektri- ja gaasiarvetele hinnalae, millest ülejääva osa riik automaatselt kompenseerib.

Esiteks kehtib hinnalagi kodutarbijatele 12 senti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 kWh. See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga paketis ületab 12 senti kWh, maksab selle osa elektriarvest kinni riik. Sina ise selleks midagi tegema ei pea, elektrimüüja edastab juba arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Teine hinnalagi kehtib gaasihinnale. See on kodutarbijatele 65 eurot MWh kohta, seda ületava osa kompenseerib riik täielikult kuni tarbimiseni 2,75 MWh.

Eeltoodule lisanduvalt on 2021. aasta septembrist märtsini võimalik taotleda ka sihitud toetusmeedet. Kui Sinu pere sissetulek on keskmise suurusega või väiksem, siis saab taotleda hüvitist kaugkütte, elektri ja gaasiarvete hinnatõusu eest enda rahvastikuregistrijärgse kohalikult omavalitsuse kaudu. Esitades taotluse, kuludokumendid ning eluruumi kasutamist tõendav dokument.

 

Hüvitise maksmine sõltub kahest asjast.
 
Esiteks sellest, kui suur on Sinu pere kuusissetulek. Teiseks sellest, kui palju olid Sinu kodu energiaarved tavapärasest kallimad. Kui elad üksi ja saad kuus kätte 1126 eurot või vähem, siis on see toetus mõeldud just Sulle.
 
Kui peres on rohkem inimesi, siis arvestatakse toetuse saamise piir lähtuvalt kõigi nende sissetulekutest ühe täiskasvanu kohta 1126 eurot kuus iga järgmise kohta vähemalt 14-aastase inimese kohta 563 eurot 13 või nooremate laste kohta 338 eurot.
 
Näiteks, kui peres on kaks täiskasvanut, 15-aastane ja viieaastane laps, siis peaks toetuse saamiseks kogu pere pangakontole kantav ehk netosissetulek olema 1126+2x563+338=2590 eurot või väiksem.
 
Sissetulekutena lähevad arvesse palk, pension, lastetoetus, renditulu, ettevõtlustulu, dividendid, hüvitised jne. Sissetulekute hulka ei arvata nt lähedastelt saadud toetusi, õppimist või töötamist soodustavaid stipendiume ja toetusi, riigi ning linna ja valla ühekordseid või sissetulekutega seotud toetusi ja puudetoetusi (v.a puudega vanema toetus).
 
Hüvitatakse 80% elektri, gaasi ja kaugkütte hinnatõusu osast, mitte kogu arve.
 
Täpsemalt makstakse toetust 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh), kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
 
Ise keerulisi arvutusi tegema ei pea!
 
Soovi korral saad toetuse ligikaudse suuruse arvutada rahandusministeeriumi kodulehel.
 
Taotluse saad esitada oma kohalikule omavalitsusele, kuhu oled sisse kirjutatud.
 
Selleks on vaja:
  • pereliikmete isikukoode
  • taotluskuu sissetulekuid
  • taotluskuu energiaarveid
  • kui oled üürnik, siis ka üürilepingut või kasutuslepingut
Perekonnaks loetakse isikud, kes elavad ühises eluruumis. Määravaks on nende peamine või alaline elukoht.
 
Saad esitada ka ühe taotluse mitme kuu peale. Toetust saab küsida alates 2021. aasta septembrikuu arvetest.
 
Taotluse saad esitada oma linna või valla kodulehele minnes e-kanalite kaudu või vajadusel paberkandjal linna- või vallavalitsuses kohapeal.

Alates veebruarikuust võetakse Viljandis energiatoetuse paberkandjal taotlusi vastu vaid sotsiaalametis Laidoneri plats 5a (E 9.00-11.00 ja T, N 14.00-16.00). Elektrooniliselt saab taotlusi esitada SPOKU keskkonnas  või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.

Kui asi tundub keeruline, pea nõu oma lähedastega ja võta oma koduvalla või -linnaga ühendust – seal osatakse kindlasti aidata.
Lisainformatsiooni jagavad Gaide Mikkor (e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee, telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821) ja Karin Kiis (e-post: karin.kiis@viljandi.ee, telefon: +372 435 4759; +372 528 3723).
 
Energiatoetus aitab kuni keskmise sissetulekuga peredel keerulise aja kergemaks teha. Taotle julgelt, see ongi mõeldud Eesti inimestele!
 

 


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 620

Pindala: 14,65 km2

Sünnid märtsis: 13

Registreeritud töötuid: 411

Töötusprotsent: 5,5%*

Vabad töökohad: 212*

Keskmine palk: 1304 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad