Alates esmaspäevast, 30 augustist 2021 
palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega!

Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

 

Sekretäri telefon 435 4710

  Neljapäeval, 21. oktoobril on liiklus häiritud Riia maantee ja Vaksali tänava ringristmikul asfaldi freesimistööde tõttu. 

Üles freesitakse lagunenud osa ringristmiku kattest, Kokku freesitakse ligikaudu 90 ruutmeetrit asfalti. Tööde ajal on liiklus avatud, aga häiritud. Palume liiklejatel jälgida ajutisi liiklusmärke ning teetööliste märguandeid.
Lahti freesitud lapp jääb nädalapäevadeks seisma, uus asfalt paigaldatakse järgmise nädala lõpus.
 Tuleval esmaspäeval, 25. oktoobril toimuvad Männimäel alajaama hooldustööd. Sellega seoses toimub ka elektrikatkestus, mistõttu ei tööta kell 13-16 Riia maanteel asuvad valgusfoorid.

Häiritud on nii foorid, mis asuvad Riia mnt 30 vahetus läheduses kui need, mis asuvad Riia mnt 38 vahetus läheduses.
Palume kõigil liiklejatel olla tähelepanelikud ning liiklemisel lähtuda liiklusmärkidest!
Hooldustöid teeb Terasteenus OÜ.

Uudised ja teated

« Tagasi

Selgunud on Viljandi linna aasta õpetaja aunimetuse laureaadid

07.10.2021

6. oktoobril kuulutati Sakala keskuses välja Viljandi linna aasta õpetaja 2021 aunimetuse laureaadid ning tunnustati aunimetuse saajaid ja nominente.

Viljandi linna aasta õpetajaks nimetati Viljandi Jakobsoni kooli inglise keele õpetaja Enna Audova, aasta nooreks õpetajaks Viljandi Paalalinna kooli inglise keele õpetaja Daniel Hozjan, teenekaks õpetajaks Viljandi Paalalinna kooli vene keele õpetaja Helle Muru ning aasta haridusasutuse juhiks Viljandi lasteaed Krõllipesa direktor Margit Suurmets.

Enna Audova aasta õpetaja aunimetusele esitajad ütlevad, et ta on kannatlik ja mitmekülgne teejuht ning suure südamega toetav kolleeg, kelle haare ja süvenemisvõime on imetlusväärsed. Ta on oma töös väga põhjalik, loov, katsetab tihti uusi ideid ja metoodikaid ning läheneb igale õpilasele individuaalselt, püüdes jõuda alati õppijast lähtuvat parimate tulemusteni. Enna viib II ja III kooliastmes läbi õpilaste huve toetavaid valikaineid ning on taaselustanud ka kooli pikaaegse traditsiooni lavastada jõuludeks 9. klasside jõulunäidend, mida hindavad kõrgelt nii õpilased, vilistlased kui kolleegid. Samuti panustab ta kooli ühisürituste jäädvustamisse fotograafina ning on algatanud mitmeid heategevusprojekte. Enna tegeleb aktiivselt ka enesetäiendamisega.

Aasta noor õpetaja Daniel Hozjan on töötanud Paalalinna koolis inglise keele õpetajana kaks aastat. Ta on abivalmis, lahke, tähelepanelik ja avatud ning seetõttu hindavad kolleegid teda väga. Ta on õpetaja, kes suudab õpetamise protsessi käigus õpilast motiveerida huvi tundma ja õppima. Daniel kasutab tundides aktiivõppemeetodeid, arvestab õpilaste individuaalsete eripäradega ning jälgib nende edasijõudmist ning arengut oma aine õpetamisel. Ta pälvis juba poole aastase tegutsemise järel õpilaste tunnustuse, on innukas ja järjekindel, samas ääretult soe ja toetav õpetaja ning just selliste õpetajate tõttu valib osa noori kunagi õpetaja ameti. Daniel osaleb aktiivselt ka koolisisestel ja –välistel sündmustel ning pakub sageli ka ise tegevusi ja võimalusi, mis aitaksid õpetajate meeskonnal paremini oma tegevusi rakendada. Ta armastab eesti kultuuri ning panustab selle tutvustamisse välismaal.

Teeneka õpetaja tiitli pälvinud Helle Muru on oma erialale pühendunud õpetaja, kes edastab oma ainevaldkonda professionaalsel tasemel. Ta toetab iga õppija individuaalset arengut rahulikul, järjekindlal ja sõbralikul moel. Helle põimib osavalt vene keele tundidesse väärtuskasvatuse. Ta on hinnatud kolleeg ja kaaslane Paalalinna kooli õpetajate meeskonnas ning on aastast aastasse pälvinud ka õpilaste siira tunnustuse. Õpilased on nimetanud Hellet igal õppeaasta õpetajaks, kes on neid koolis kõige enam mõjutanud. Helle osaleb aktiivselt erinevates õpetajate töörühmades ning jagab oma ideid ja kogemusi meeskonna paremaks toimimiseks. Tema juhendamisel on aastakümnete vältel tuule tiibadesse saanud mitmed üleriigiliselt tunnustatud inimesed. Ta on uudishimulik, laia silmaringiga ja väärtustab sidet oma õpilastega ka pärast kooli lõppu.

Aasta haridusasutuse juht Margit Suurmets on aktiivne, uuendusmeelne, avatud suhtlemisega juht. Ta inspireerib kolleege, lapsevanemaid, koostööpartnereid ning teisi lasteasutuste juhte. Ta on juhina süsteemne, töötajaid kaasav ning kahepoolset tagasisidet väärtustav, samuti on tal kindel visioon lastesõbralikust ja kaasaegsest lasteaiast. Margit suhtub väga tõsiselt asutuse maine kujundamisse, otsides samas omanäolisust nii asutusele kui mõlemale lasteaia õppehoonele eraldi. Margit peab oluliseks ka erivajadustega laste toetamist ning nende kasvu- ja õpikeskkonna kujundamist ning pöörab tähelepanu lapse õiguste ja heaolu tagamisele. Vanemate suhtes on ta väga arvestav, talle on oluline iga inimese arvamus ning ükski mure ega küsimus ei jää tähelepanuta. Margit on suutnud kõigi linna haridusliku suunaga asutustega koostööd nii tekitada kui laiendada ning ta kuulub ka linna tasandil erinevatesse hariduse valdkonna arendamisega seotud töögruppidesse.

Kokku esitati linna aasta õpetaja aunimetusele 24 kandidaati.

 

Lähemalt: haridusspetsialist Riina Viileberg, telefon 435 4764, haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 744

Pindala: 14,65 km2

Sünnid septembris: 12

Registreeritud töötuid: 429

Töötusprotsent: 5,4%*

Vabad töökohad: 188*

Keskmine palk: 1238,8 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad