Üldhariduskoolide õpilastele sõidusoodustus Viljandi maakonna avalikel bussiliinidel

17.08.16
Kirjeldus

Viljandi maakonna õpilasteveo ühistranspordi korraldab Viljandi maavalitsus, kuid kiipkaarti väljastamisega tegelb vastavalt Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti taotlusele  Viljandimaa Omavalitsuste Liidu büroo (edaspidi VOL).

Viljandi linn tagab tasuta elektroonilise sõidukaardi-kiipkaardi õpilasele,kelle Eesti Rahvastikuregustri järgne elukoht on Viljandi linn, kuid kes õpib Viljandi maakonnas mõne teise omavalitsuse koolis.

Kiipkaardile on kantud vedaja nimi (ATKO, AUTOMEN) ja õpilase nimi. Kiipkaart kehtib koos isikuttõendava dokumendiga (õpilaspilet, ID-kaart). Bussi sisenedes tuleb õpilasel iga kord kiipkaart bussijuhi juures valideerida. Juhul, kui õpilasel ei ole kiipkaarti kaasas või pileti kontrollimise käigus osutub võimatuks kiipkaardi omaniku isikut tuvastada, peab ta ostma bussipileti. Kiipkaardi esmasel väljastamisel on kaardi maksumuseks 3 eurot, mille tasub Viljandi linn.

Juhul, kui õpilasel on kiipkaart kadunud või rikutud, teatab ta (või tema esindaja)sellest  kohe Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile, kes tellib VOL vahendusel  duplikaadi.  Duplikaadi hind on 3 eurot ning selle tasub õpilane (või tema esindaja).

Toetuse kestvus Ühistranspordi sõidusoodustus kehtib õppeaasta õppeperioodil alates 1. septembrist kuni suvise koolivaheaja alguseni.
Õigusaktid Viljandi Linnavolikogu  31.10.2012 määrus nr 133 „Üldhariduskoolide õpilastele ühistranspordi sõidusoodustuste andmise kord"
Vastutaja

Maie Joala

maie.joala@viljandi.ee

+372 435 4764

 

Taotlemine

Vajalikud sammud

1. Uue kiipkaardi taotlemiseks peab õpilane (või tema esindaja) tegema kirjaliku taotluse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele (Viljandi Linnavalitsusele).
2. Kui kohalik omavalitsus on teinud kindlaks, et taotleja isikul on õigus kiipkaart saada, siis taotleb kohalik omavalitsus kirjalikult VOL vahendusel uue kiipkaardi väljastamist.

3. Uus kaart toimetatakse taotluse teinud kohalikku omavalitsusse (Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametisse Laidoneri plats 5).

Uue kiipkaardi eest esitab vedaja taotlejale (kohalikule omavalitsusele) arve. Kui tegemist on kaardi esmase väljastamisega, on kaardi hinnaks 3 eurot, dublikaadi korral on kaardi hinnaks 5 eurot.

Täiendavat infot kõigi kiipkaardiga seonduvate küsimuste kohta saab Viljandimaa Omavalitsue Liidu bürioost telefonil 433 3297või meiliaadressil vol@vol.ee

Tulemus Kehtiv kiipkaart, mis annab õpilastele  tasuta sõidu õiguse Viljandi maakonna avalikel bussiliinidel  kooli, koolist koju, huviringidesse ja õppetööga seotud üritustele sõitmiseks.