Teenused lastega peredele

30.08.19

Asutus

Info

Kontakt

EESTI LASTEFOND

 

Pole midagi imelikku, kui aeg- ajalt tunneb lapsevanem,

oskamatust oma lastega hakkama saamisel,

siis tuleb küsida spetsialistilt nõu:

hüperaktiivse (ATH) lapsega tegelemise, murdeea,

mõnuainete tarbimise, lapsevanemate lahutamise osas  jms.

telefon: +372 6411 188

e- post: info@elf.ee

MTÜ Viljandimaa Lasterikkad

 

Lasterikaste perede väärtustamine ja kaitsmine, laste arenguvõimaluste-, perede enesearenduse toetamine ja materiaalse abi vahendamine.

telefon: +372 43 700 55; +372 55 535 482

e- post: info@lasterikkad.ee

President Aage Õunap E- post: aage@lasterikkad.ee

MTÜ Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus

 

Koolitus, nõustamine, õpitoad ja meelelahutus.

Tasuta riiete ja majapidamisesemete jagamine, toidupank.

Keskus avatud: kolmapäeval 10.00-14.00 neljapäeval 15.00-19.00, telefon 434 5937

Ühingu perenaine Tiina Kink

telefon: +372 51913628

e- post: tiinakin@hot.ee

Eesti Lastefondi Viljandi tugirühm

 

Eesti Lastefondi kodulehekülg

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanemate ja

õpetajate tugirühm. Tugirühma kohtumised on üks kord

kuus- teisipäeviti, kella 17.30-19.00.

Viljandi  Linnaraamatukogu Videosaalis. Osalemine tasuta

telefon: +372 64 111 88

E- post: info@elf.ee

Tugirühma juht Gerri Leht

Päikesekillu Perekeskus

 

Päikesekillu Perekeskuse

mängutubades jagub rohkelt tegevust lastele beebidest kuni algkooliealiste koolijütsideni.
Mängutuba on ideaalne koht kodusele lapsele harjutamaks eluks vajalikku

suhtlemist ja teistega arvestamist.

telefon: +372 4364354, +372 5695 2343

e-post:

perele@paikesekilluperekeskus.ee

Perekeskuse perenaised:

Kristel Kadakas ja
Triinu Priks

Viljandi  lastekaitse                klubi              

 

Klubi liidab erinevate erialadega inimesi, kes tegutsevad vabatahtlikult lähtudes

Lastekaitse Liidu eesmärgist- aidata kaasa lapse õiguste tagamisele ja

lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

telefon: 51 99 43 27

Eepost: annelirsepp@hot.ee

Juhatuse esimees
Anneli Raave- Sepp

Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakond

 

Eripedagoogilised, logopeedilised-, psühholoogilised-, sotsiaalpedagoogilised nõustamised nii lasteasutuses kui ka kohapeal

Osakonna juhataja Siiri Kruuse, Telefon: 5072427

e-post:  siiri.kruuse@paevakeskus.ee

Innove Rajaleidja Viljandis

 

 

Rajaleidja keskuse pakub õppenõustamisteenuseid ning annab koolivälise nõustamismeeskonnana hariduslikke soovitusi haridusasutustele ja lapsevanematele. Rajaleidja keskuses töötavad logopeedid, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid ja eripedagoogid. Rajaleidjalt saavad tuge täiskasvanud, kes kasvatavad lapsi ning noori vanuses 1,5–18 aastat. Meie teenused on mõeldud:

  • lapsevanematele, kellel on mure lapse arengu ja oskuste pärast;
  • õpetajatele, kes vajavad nõu lapse haridusteel toetamiseks;
  • koolide ja lasteaedade tugispetsialistidele;
  • kohalike omavalitsuste töötajatele.

Sobiva nõustamisaja kokku leppimiseks või lisainfo küsimiseks palume:

  • helistada telefonil 735 0700;
  • kirjutada e-posti aadressil rajaleidja[ät]rajaleidja.ee;
  • või registreeruda nõustamisele veebis rajaleidja.ee.