Teenindajakaardi taotlemine

Teenindajakaardi taotleja esitab teenindajakaardi andjale järgmised andmed ja dokumendid:

  1. 1) taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
  2. juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse;
  3. autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse läbimist tõendav tunnistus;
  4. vähemalt B1-tasemel eesti keele oskust tõendav dokument;
  5. isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto.

Enne taotluse esitamist peab teenindajakaardi taotleja tasuma riigilõivu.

Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Riigilõivu andmed:

Selgitus: riigilõiv teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest
Saaja: Viljandi Linnavalitsus
Summa: 38 eurot

Konto nr:
SEB EE021010302005455005 või
Swedbank EE342200221011977969

 Avalduse täitmiseks tuleb eelnevalt sisse logida!
Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!