Teenindajakaardi taotlemine

Teenindajakaardi taotleja esitab teenindajakaardi andjale järgmised andmed ja dokumendid:

  1. 1) taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
  2. juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse;
  3. autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse läbimist tõendav tunnistus;
  4. vähemalt B1-tasemel eesti keele oskust tõendav dokument;
  5. isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto.

Enne taotluse esitamist peab teenindajakaardi taotleja tasuma riigilõivu.

Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Riigilõivu andmed:

Selgitus: riigilõiv teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest
Saaja: Viljandi Linnavalitsus
Summa: 38 eurot

Konto nr:
SEB EE021010302005455005 või
Swedbank EE342200221011977969

 Avalduse täitmiseks tuleb eelnevalt sisse logida!

TAOTLUS TEENINDAJAKAARDI VÄLJASTAMISEKS

Lisa 3 Viljandi Linnavalitsuse 07.12.2015 korraldusele nr 914

1. Taotleja andmed:

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Taotlusele lisan:

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.