Sünnipäevatoetus 100-aastastele ja vanematele

3.01.20

 

Kirjeldus

Sünnipäevatoetust makstakse 100-aastastele ja vanematele eakatele, kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn.

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus.

Sünnipäevatoetus 100-aastastele ja vanematele eakatele on 300 eurot.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 30.12.2019 nr 598 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine''

Kontaktisik

Epp Heile
hoolduse spetsialist
e-post: epp.heile@viljandi.ee

telefon: +372 435 4758; +372 5193 8320

 

Toetuse maksmine

Vajalikud sammud

Sünnipäevatoetust makstakse vastavalt Eesti Rahvastikuregistri andmetele 100-aastastele ja vanematele Viljandi linna kodanikele. Nimekirjad koostab sotsiaalameti spetsialist vastavalt registriandmetele.

Külaskäik lepitakse eelnevalt eaka ja/või eaka lähedastega kokku. Kokkulepete tegemiseks võtab sotsiaalameti spetsialist ise ühendust.

Tulemus

100-aastasele või vanemale eakale makstakse sünnipäevatoetus linnavalitsuse esinduse külaskäigul eaka juurde.