Sõidukikaardi taotlemine

Sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile, mis:

  • on kantud liiklusregistrisse ning
  • vastab käesoleva seaduse § 64 lõike 10 alusel kehtestatud nõuetele. Tehnonõuetele vastavuse kontroll peab olema läbitud hiljemalt sõidukikaardi andmise ajaks.

Sõidukikaardi taotleja esitab sõidukikaardi andjale lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud dokumendile:

  1. taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
  2. sõiduki kasutuslepingu, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel;
  3. taksomeetri kohandamistunnistuse, mille võib esitada vahetult enne sõidukikaardi andmist.

Enne taotluse esitamist peab sõidukikaardi taotleja tasuma riigilõivu.

Sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Sõidukikaarti ei anta pikemaks ajaks kui taksoveoloa kehtivusaeg.

Riigilõivu andmed:

Selgitus: riigilõiv sõidukikaardi taotluse läbivaatamise eest
Saaja: Viljandi Linnavalitsus
Summa: 20 eurot

Konto nr:
SEB EE021010302005455005 või
Swedbank EE342200221011977969

 Avalduse täitmiseks tuleb eelnevalt sisse logida!

TAOTLUS SÕIDUKIKAARDI VÄLJASTAMISEKS

Lisa 2 Viljandi Linnavalitsuse 07.12.2015 korraldusele nr 914

1. Taotleja andmed:

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Mootorsõiduki andmed:

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Taotlusele lisan:

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

4. Kinnitan taotluses esitatud andmete õigsust:

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.