Võlanõustamisteenus

06.11.18
Kirjeldus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada Eesti rahvastikuregistris Viljandi linna registreeritud isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist. Teenust osutatakse toimetulekuraskustega inimestele.

Kui olemasolevad tasuta pakutavad võlanõustamise teenused mingil põhjusel ei sobi, siis on vähekindlustatud isikutel võimalik taotleda teenuse eest tasumiseks ühekordset toetust

Õigusaktid Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017 määrus nr 5 "Võlanõustamisteenuse osutamise kord"

Kontaktisik

Toetuste spetsialist
Karin Kiis
e-post: karin.kiis@viljandi.ee
telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Teenuse vajadusel peab pöörduma Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametisse aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 5.

Vastuvõtt: E, T ja N kell 9-11 ja 13-16

Vajaminevad dokumendid

  • isikut tõendav dokument.

Tulemus

  • Võlanõustamisteenus läbi projekti "Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele";
  • võlanõustamisteenus töötuna/tööotsijana registreerunud inimestele läbi Töötukassa;
  • võlanõustamisteenus läbi teiste tasuta pakutavate võimaluste;
  • õigustatuse korral toetus võlanõustamisteenuse eest tasumiseks.

 

Õigusnõustamise teenuse pakkujate kohta saab infot ka "Jurist aitab" koduleheküljelt.

* Samuti osutab Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) osutab Viljandis, Viljandi vallas, Põhja-Sakala vallas ja Mulgi vallas tasuta õigusabiteenust erivajadustega inimestele. Nõustamisaja broneerimiseks on vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil 5385 0005. Kohtumised juristiga toimuvad Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojas Viljandis, Posti tn 20  ning vajadusel ka veebisilla (Skype) või  telefoni vahendusel. Enam infot EPIKoja koduleheküljelt.