Viljandi Linnavolikogu istungi otseülekanne

 UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

« Назад

Viljandi Linnavalitsuse istungil 01.08.2022

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eaka hoolduskuludes osalemine kolmel juhul;
 • eaka hoolduskuludes mitteosalemine kahel juhul;
 • Viljandi Linnavalitsuse 10.01.2022 korralduse nr 20  „Eaka hoolduskuludes osalemine" muutmine;
 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine.

Lähemalt: täisealiste heaolu teenistuse juht Karin Kiis, telefon 435 4759, e-post karin.kiis@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • lõpetada 01.11.2012 Viljandi Linnavalitsuse ja Uueveski Puhkekeskus OÜ vahel sõlmitud vara kasutusse andmise leping alates 30.09.2022;
 • anda otsustuskorras üürile Malmi 10-14, Viljandi linn asuv eluruum pindalaga 33,3 m².

Lähemalt: haldusameti taristu- ja heakorrateenistuse juht Claid Ježov, telefon 5866 9860, e-post claid.jezov@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

 • kinnitada Proge OÜ poolt koostatud töö „Elamu ja abihoone" aadressil Tuisu tn 17 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Osaühing Formica Projekt poolt koostatud töö „Laohoone püstitamine" eelprojekt aadressil Musta tee 24 ning anda ehitusloa taotlejale Osaühingule Formica Projekt ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda nõusolek järgnevate Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks:

Meeme tänav T1 kasutusõiguse ala pindala 268 m2. Kasutusõiguse ala paikneb üksnes kinnistu koosseisu kuuluval katastriüksusel.

Ilmarise tänav T2 kasutusõiguse ala pindala 85 m2. Kasutusõiguse ala paikneb üksnes kinnistu koosseisu kuuluval katastriüksusel.

Pärna tänav T1 kasutusõiguse ala pindala 73 m2. Kasutusõiguse ala paikneb üksnes kinnistu koosseisu kuuluval katastriüksusel.

Endla tänav T2 kasutusõiguse ala pindala 9 m2. Kasutusõiguse ala paikneb üksnes kinnistu koosseisu kuuluval katastriüksusel.

 • võtta vastu Viljandis kinnistu Ploomi tn 22 detailplaneering ning arhitektuuriametil korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 25. augusti istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 25. augusti istungile otsuse eelnõu „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseks";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 25. augusti istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ koostamise korraldamiseks ajutise komisjoni moodustamine".

 

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 25. augusti istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 28.06.2018 määruse nr 21 „Viljandi linna kaasav eelarve" muutmine";

Lähemalt: linnaarengu peaspetsialisti Reet Alev, telefon 435 4767, e-post reet.alev@viljandi.ee

 • mitte rahuldada vaiet Viljandi Linnavalitsuse ametniku poolt määratud hoiatustrahvi peale;
 • kinnitada Viljandi Hoolekandekeskuse juhataja kohusetäitjaks Mariliis Taal alates 1.08.2022 kuni juhataja tööle asumiseni.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720, e-post ener.rink@viljandi.ee

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


INFO

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 792

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustis: 16

Registreeritud töötuid: 404

Töötusprotsent: 5,6%*

Vabad töökohad: 159*

Keskmine palk: 1404 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad