Keskkonna Investeeringute Keskuse kaasabil niideti veetaimestikku ja niite

Viljandi järvest toodi tänavu välja ligikaudu 12 tonni taimematerjali.

Niitmine toimus järve idakaldal nn paadimehe randumiskoha juures, läänekaldal Huntaugu randumiskoha juures, järve Viiratsi poolses otsas ja rannaalal – ühtekokku 3 hektari suurusel alal.

Töö läks kokku maksma 5340 eurot ning seda rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Niitmist teostas Paadisildade OÜ keskkonnasõbraliku amfiibsõidukiga Truxor 4700B.

Samuti toimusid Viljandi maastikukaitsealal olevate elupaikade ja puhkealade hooldustööd, kus niideti kuues kohas aruniidu ja lamminiidu elupaigad,  eemaldati peen võsa ja teostati heina ülepinnaline niitmine.

Piirkondi niideti antud projektiga 2015. ja 2016. aasta suvel  ehk üks kord aastas kahel järjestikku aastal.

Kokku hooldatud maa-ala on 6,39 ha

Tööd teostas SOL Eesti OÜ, nüüd nimega SOL Baltics OÜ

Tööd teostati loodussõbralikud ning tekkinud jäätmed utiliseeriti koos sega olmejäätmetega.

Tööde teostamiseks kasutati Stihl 460 ja Echo 450 trimmereid ja võsalõikureid.

Kaasfinantseerija: KIK

Maksumus:  2015 – 1986€

                       2016 – 2034€

                       KOKKU: 4020€

Alad:

  1. Viljandi järve maastikukaitseala kirdeosa, Viiratsi poolses otsas (mustla mnt kõrval) paadisadama ümbrus. Hooldusala 2 ha.
  2. Viljandi järve maastikukaitseala lääneosa, Männimäe linnaosa piirkonna kaks paadisadama ümbrust. Hooldusala 0.83 ha.
  3. Närska mäe piirkond. Hooldusala 2,75 ha.
  4. Viljandi järve maastikukaitseala lääneosas, Viljandi järve ja terviseraja vaheline ala (Viljandi Männimäe aerutamisbaasi kõrval). Hooldusala 0,4 ha.
  5. Viljandi järve maastikukaitseala idakaldal, nn paadimehe (Närska lähedal olev paadisadam). Hooldusala 2 ha.
  6. Viljandi Järve läänekaldal, Huntaugu piirkond (supluskoha ja paadisadama vaheline ala). Hooldusala 0.3 ha.

Lähemalt: keskkonnaspetsialist Tõnu Vabrit, telefon 435 4756, e-post tonu.vabrit@viljandi.ee