Sünnitoetus

05.03.18

Kirjeldus

Sünnitoetust makstakse avalduse alusel (avaldust on õigus esitada 3 kuu jooksul pärast lapse sündi)  juhul kui:

  • vähemalt üks vanematest on olnud enne lapse sündi Viljandi linna elanike registris    aasta või kauem;
  • lapse registrijärgseks elukohaks on Viljandi linn.

Kvartali jooksul peale lapse sündi on Eesti Rahvastikuregistris Viljandi linna registreeritud lapsed oodatud linnapea pidulikule vastuvõtule. Kutse saadetakse lapsevanema poolse sooviavalduse alusel avaldusel märgitud aadressile.

Kalendriaastal sündinud ja kvartali jooksul peale lapse sündi Eesti Rahvastikuregistris Viljandi linna registreeritud lapsed on vanemate poolt soovi avaldamisel oodatud kvartali järgselt linnapea vastuvõtule, kutsed saadetakse sooviavaldusel märgitud aadressile. Sooviavaldus tuleb esitada Viljandi Linnavalitsusele hiljemalt kvartali viimaseks kuupäevaks, (eraldi sooviavaldust ei pea esitama, kui on esitatud sünnitoetuse avaldus).

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Sünnitoetuse määraks 200 eurot.

Toetuse kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 18.12.2017 nr 623 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine ja teenuse taotlemise avalduse vormi kinnitamine''

Kontaktisik

Toetuste spetsialist
Gaide Mikkor
e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 536 8281

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Täita vormikohane avaldus, mille saab veebist või Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametist aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 5.

Vastuvõtt: E, T ja N kell 9-11 ja 13-16

Vajaminevad dokumendid

  • isikut tõendav dokument;
  • vormikohane avaldus.

Tulemus

Toetus kantakse taotleja arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.