Sünnipäevatoetus 100-aastastele ja vanematele

27.02.19

 

Kirjeldus

Sünnipäevatoetust makstakse 100-aastastele ja vanematele eakatele, kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn.

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus.

Sünnipäevatoetus 100-aastastele ja vanematele eakatele on 300 eurot.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse 15.01.2018 protokolliline otsus.

Kontaktisik

Kertu Mölder
hoolduse spetsialist
e-post: kertu.mölder@viljandi.ee

telefon: +372 435 4758; +372 5193 8320

 

Toetuse maksmine

Vajalikud sammud

Sünnipäevatoetust makstakse vastavalt Eesti Rahvastikuregistri andmetele 100-aastastele ja vanematele Viljandi linna kodanikele. Nimekirjad koostab sotsiaalameti spetsialist vastavalt registriandmetele.

Külaskäik lepitakse eelnevalt eaka ja/või eaka lähedastega kokku. Kokkulepete tegemiseks võtab sotsiaalameti spetsialist ise ühendust.

Tulemus

100-aastasele või vanemale eakale makstakse sünnipäevatoetus linnavalitsuse esinduse külaskäigul eaka juurde.