Viljandi linna sümboolika

Viljandi linna igapäevases kommunikatsioonis ja turunduses on kasutuses 2016. aastal Hmmm Creative Studio disainerite poolt loodud märgisüsteem. Logo ja märgisüsteemi kasutatakse Viljandi linnale viitamiseks trükistel, veebilehtedel, reklaamidel ja muudel materjalidel v.a. linnavalitsuse ja linnavolikogu ametlikel dokumentidel, kus on kasutusel linna vapi etalonkujutis (http://www.viljandi.ee/vapp-ja-lipp).

Lisainfo linna sümboolika kasutamise kohta: avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, telefon 435 4732, e-post johankristjan.konovalov@viljandi.ee