Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Viljandi Linnavalitsus algatas kruntide Puidu tn 13 (katastriüksuse tunnus 89720:002:0300, pindala 40983 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) ja Reinu tee 33a (katastriüksuse tunnus 89720:002:0051, pindala 10191 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Väljastatavad projekteerimistingimused on krundil Puidu tn 13 oleva tootmishoone laiendamise ehitusprojekti koostamise aluseks. Projekteerimistingimuste eelnõu on avaldatud Viljandi linna kodulehel 26. aprillist kuni 10. maini 2018. Huvitatud isikutel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid Viljandi Linnavalitsusele Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi ja e-postile viljandi@viljandi.ee kuni avaliku väljapaneku lõpuni.

Projekteerimistingimuste taotlus

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste lisa_ plaan

 

 

Viljandi Linnavalitsus algatas krundi Pirni tn 13 (katastriüksuse tunnus 89707:003:0490, pindala 648 m2, sihtotstarve elamumaa 100%) osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Väljastatavad projekteerimistingimused on krundile Pirni tn 13 üksikelamu ehitusprojekti koostamise aluseks. Projekteerimistingimuste eelnõu on avaldatud Viljandi linna kodulehel 22. märtsist kuni 5. aprillini 2018. Huvitatud isikutel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid Viljandi Linnavalitsusele Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi ja e-postile viljandi@viljandi.ee kuni avaliku väljapaneku lõpuni. Viljandi Linnavalitsus teeb ettepaneku korraldada projekteerimistingimuste andmise menetluse ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste taotlus

Projekteerimistingimuste eelnõu

Avaliku väljapaneku läbinud projekteerimistingimused

Raua tn 6a krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus toimus 20.12.2017-04.01.2018. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Sammuli puhkeküla projekteerimistingimuste avatud mentelus toimus 26.08-09.09.2016. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Johan Laidoneri plats 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus toimus 13.-18.07.2016.
Projekteerimistingimusi näeb siin.

Reinu tee 46 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 08.-22.02.2016.

Projekteerimistingimusi näeb siin.

Musta tee 9 projekteerimistingimuste  avatud menetluse avalik väljapanek toimus 23.11.-7.12.2015

Projekteerimistingimusi näeb siin.