Viljandi Linnavolikogu 31.05.2018 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU ÜHEKSANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. mail 2018, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (2018/77)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Rein Suurkask (revisjonikomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
2. Viljandi linnavara valitsemise korra muutmine ja täiendamine (2018/78)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
3. Viljandi linna heakorraeeskirja muutmine ja täiendamine (2018/80)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Päevakeskusele ja Viljandi Linnahooldusele sõidukite soetuseks täisteenusliisinguga (2018/81)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
5. Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine (2018/79)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Kinnistule nr 3331039 aadressiga Riia maantee 68 hoonestusõiguse seadmine ja reaalservituudi seadmine otsustuskorras (2018/74-1), II lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve-ja arengukomisjon)
 
7. Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 30 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoja koosseisu kinnitamine" muutmine (2018/76)
Ettekanne: Priit Kaup
 
8. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2018/82)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
9. Viljandi linnapea vastus 26.04.2018 esitatud arupärimisele
Ettekanne: Madis Timpson
 
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees