Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KUUENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. veebruaril 2018, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
 
1. Kohanime muutmine (2018/55)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
2. Riia mnt 55 mitteeluruumi nr 74 võõrandamine (2018/56)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Jaak Madison (majanduskomisjon)
 
3. Reinu tee 15-27 korteriomandi võõrandamine (2018/57)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Jaak Madison (majanduskomisjon)
 
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Männimäe lasteaia energiatõhususe parandamiseks (2018/60)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Jaak Madison (majanduskomisjon)
 
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi linna tänavate aastaringse hoolduse riigihanke korraldamiseks (2018/61)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Jaak Madison (majanduskomisjon)
 
6. Lubade andmine Viljandi linna haridusasutustele toitlustusteenuse ostmiseks ja teenusega seotud linnavara valitsemiseks (2018/62)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Margit Suurmets (hariduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
7. Viljandi linna kohalike teede nimekirja kinnitamine (2018/63)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Madison (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
8. Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2021 ülevaatamine (2018/64)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
9. Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord (2018/54-1), II lugemine
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanne: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
10. Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord" muutmine (2018/59)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon)
 
11. Viljandi maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärgi andmise korraldamise delegeerimine (2018/58)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
12. Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine (2018/65)
Ettekanne: Helmut Hallemaa
 
13. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamiseks esimehe ja aseesimehe valimine (2018/66)
Ettekanne: Helmut Hallemaa
 
14. Volikogu kirjavahetus
15. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees