Viljandi Linnavolikogu 29.06.2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE SEITSMENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 29. juunil 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2017. aasta I lisaeelarve (2017/567)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Karl Õmblus (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (noorte volikogu), Heiki Raudla (seeniorite nõukoda)
 
2. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (2017/568)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Karl Õmblus (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (noorte volikogu), Heiki Raudla (seeniorite nõukoda)
 
3. Riia maantee 38 korteriomandi nr 306 võõrandamine (2017/569)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
4. Kinnistu võõrandamine (2017/566)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
5. Ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimine Telavi linnaga (2017/570)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Kalle Jents (kultuurikomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
6. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2017/571)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Priit Kaup (KE saadikurühma esimees), Juhan-Mart Salumäe (SDE saadikurühma esimees), Madis Timpson (RE saadikurühma esimees), Gert Elmaste (IRL saadikurühma esimees)
 
7. Viljandi Linnavolikogu XVI koosseisu liikmete arvu kinnitamine ning valimisringkonna moodustamine (2017/565)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanded: Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Priit Kaup (KE saadikurühma esimees), Juhan-Mart Salumäe (SDE saadikurühma esimees), Madis Timpson (RE saadikurühma esimees), Gert Elmaste (IRL saadikurühma esimees)
 
8. Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 otsuse nr 178 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2017/572)
Ettekanne: Madis Timpson
 
9. Volikogu kirjavahetus
10. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees