Linnavalitsuse koosseis

Ando Kiviberg
LINNAPEA
(Isamaa ja Res Publica Liit)
Telefon: 43 54 711
E-post: ando.kiviberg@viljandi.ee
Vastuvõtuaeg: N 15-18 (registreerimine 43 54 710)
Haridustase: kõrgharidus
Õppeasutus: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Eriala: Rahvamuusika
Töötab Viljandi Linnavalitsuses alates 7. november 2013

Tööülesanded:

 • korraldab linnavalitsuse tööd, linnavalitsuse istungite ettevalmistamist ja sisekontrolli;
 • koordineerib rahandusameti, kantselei ning avalike suhete ja turismiameti tööd;
 • esindab omavalitsusüksust ja linnavalitsust vastavalt linna põhimäärtusele ning volikogu poolt antud pädevusele;
 • juhib linnavalitsuse teenistust;
 • täidab muid talle seaduse alusel ja linna põhimäärusega pandud ülesandeid;
 • esindab linnavalitsust volikogu eelarve- ja arengu ning õiguskomisjonis.


Kalvi Märtin
ABILINNAPEA
(Eesti Reformierakond)
Telefon: 43 54 713
E-post: kalvi.martin@viljandi.ee
Vastuvõtuaeg: N 14-18 (registreerimine 43 54 710)

Tööülesanded:

 • koordineerib majandusameti ja arhitektuuriameti tööd;
 • asendab linnapead tema äraolekul;
 • koordineerib majandusega seotud linna munitsipaalasutuste, linna osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tööd ning linnavara valdamist, kasutamist ja käsutamist keskkonna ja heakorraga seotud tegevusi;
 • esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis;
 • allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud.


Janika Kivistik
ABILINNAPEA
(Isamaa ja Res Publica liit)
Telefon: 435 4757; 5342 2396
E-post: janika.kivistik@viljandi.ee
Vastuvõtuaeg N: 16 - 18 (registreerimine 43 54 740)

Tööülesanded:

 • koordineerib sotsiaalameti ning haridus- ja kultuuriameti tööd;
 • koordineerib haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö ning tervishoiuga seotud linna munitsipaalasutuste ja linnale kuuluvate ettevõtete tööd, samuti koostööd tema valdkonna mittetulundusühingutega, usuorganisatsioonide ja kogudustega;  
 • esindab linnavalitsust volikogu haridus-, sotsiaal- ja kultuurikomisjonis;
 • allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud


Risto Kaljurand
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Eesti Reformierakond)

Tööülesanded:

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes kultuuri- ja noorsootööga ning haridusega seotud küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes õigusküsimustes ja korrakaitsega seotud;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu õiguskomisjonis korrakaitse- ja õigusküsimustes.


Margus Keerutaja
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Isamaa ja Res Publica Liit)
Telefon: 50 223 75
E-post: margus@sovek.ee
Haridustase: kõrgharidus
Õppeasutus: Eesti Põllumajanduse Akadeemia
Eriala: hüdrotehnika insener
Põhitöökoht: AS Sovek 
Amet: juhataja

Tööülesanded:

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes linna arengu- ja planeerimise küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes ettevõtluse valdkonna küsimustes;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis ning eelarve- ja arengukomisjonis oma valdkonna küsimustes.

 

 

Rein Triisa
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Eesti Reformierakond)

Tööülesanded:

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes kommunikatsioonidega seotud (tänavavalgustus, vesi ja kanalisatsioon) küsimustes;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis kommunikatsioonidega seotud küsimustes.

Gunnar Veermäe

LINNAVALITSUSE LIIGE
(Isamaa ja Res Publica Liit)

Tööülesanded:

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse linna tegevuste ja eelarvevõimaluste kompleksauditi küsimustes;
 • nõustab linnavalitsuse tegevust turvatehnoloogia, IKT, andmebaaside, dokumendihalduse osas;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis ning eelarve- ja arengukomisjonis turvatehnoloogia, IKT, andmebaaside, dokumendihalduse küsimustes.

Peeter Allikoja

LINNAVALITSUSE LIIGE
(Eesti Reformierakond)

 • nõustab linnavalitsuse tegevust planeerimise ja ehitamise osas;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes spordiga seotud küsimustes;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis ja eelarve-ja arengukomisjonis ehitamise ja planeerimise küsimustes.