Koolirahu leping

Koolirahu leping on hea viis õpetajate ja õpilaste vahel välja töötada kokkulepped, kuidas koolikeskkonda paremaks muuta.

Üle-eestiline Koolirahu leping sõlmiti 1. septembril Viljandi Lauluväljakul. Lepingule kirjutasid alla Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, Viljandi Linnapea Ando Kiviberg, Lastekaitse Liidu president Loone Ots ja Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Lele Luup.

Esmakordselt Koolirahu ajaloos sõlmiti Koolirahu leping ka üliõpilastega. Üliõpilaste nimel kirjutasid lepingule alla TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia direktor Anzori Barkalaja ja Üliõpilasesinduse esimees Tauri Pihlak.

Lepinguid võivad sõlmida klassid eraldi, aga ka ülekooliliselt õpilasesinduste kaudu.

Koolirahu leping koolidele

Koolirahu leping kõrgkoolidele