Eelläbirääkimistega pakkumine Vaksali 2 ärihoone üürile andmiseks

04.03.20
Viljandi Linn (edaspidi korraldaja) korraldab eelläbirääkimistega pakkumise korras Vaksali tn 2 ärihoone üürile andmise, mille ruumide koosseis ja plaanid on lisas 2.1-2.4. Hoone on koormatud kahe üürilepingu, millega on võimalik täiendavalt tutvuda. Üürileandja annab üürnikule sihtotstarbeliseks kasutamiseks ka inventari.
Ärihoone koos kinnistuga antakse üürile 5 aastaks ning leping jõustub selle allkirjastamise hetkest.
Poolte kokkuleppel on võimalik üürilepingut pikendada kuni 4 aastaks.
 
Pakkumisi saab esitada kuni 30.05.2020