Kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõend

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Text to Identify

Lisainfo:

Viljandi linna pearaamatupidaja Anneli Rähn, tel 43 54 729, anneli.rahn@viljandi.ee
Vastavalt maksukorralduse seaduse § 14 lg 7 väljastatakse tõend maksuvõla puudumise kohta viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.