Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Andres Mägi

Ametijuhataja

Kinnisvara haldusameti töö juhtimine, linna kinnisvara haldamise strateegia elluviimise korraldamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 435 4752

+372 5300 9879

andres.magi@viljandi.ee

Claid Ježov

Kinnisvarahaldur

Kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 5787 6914

claid.jezov@viljandi.ee

Merve Šeffer

Heakorrajuht

Linna kinnisvaraga seotud sise- ja väliheakorratööde korraldamine

+372 435 4746 

+372 5661 8836

merve.seffer@viljandi.ee

Janek Kaup

Hooldusjuht

 

Linna kinnisvaraga seotud tehnohoolduse tööde korraldamine

+372 435 4751

+372 5192 7281

janek.kaup@viljandi.ee

Kristi Mikkor

Spetsialist

Kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 435 4724

+372 528 9595

kristi.mikkor@viljandi.ee