Viljandi kesklinna ehitustööd

13.07.20

Ehitustööde II etapi liiklusskeem

Vaatamiseks vajuta SIIA

Tallinna tänava ehitus lõigus Tartu-Uus

Tallinna-Uus ristmiku liiklusskeem

Tallinna-Jakobsoni ristmiku liiklusskeem

Vanalinna liiklusskeem

10. juunil algab Tallinna tänava ehitus Tartu ja Uue tänava vahelisel lõigul. Liiklejad peavad ehituse ajal arvestama oluliste muudatustega linna liikluskorralduses.

Remonditavas lõigus on liiklus täielikult suletud. Uuelt tänavalt saab Tallinna tänavale teha ainult parempööret. Tallinna poolt tulles saab teha vasakpööret Uuele tänavale.

Jakobsoni ja Tallinna tänava ristmik jääb avatuks vaid turu poolt Viiratsi poole suunduvale liiklusele.

Kolmapäeva hommikul lülitatakse välja Tallinna tänava valgusfoorid nii Jakobsoni kui ka Uue tänava ristmikul ja liiklemine toimub ajutiste liiklusmärkide järgi.

Kohalikud elanikud ja ettevõtted pääsevad oma kinnistutele läbi ehitusala, järgides ehitaja juhiseid.

Ehitus laieneb ka Vaksali tänaval

Juba kevadest saati Vabaduse platsi ümber käivad ehitustööd liiguvad sel nädalal Vaksali tänava Kaalu ja Hariduse tänava vahelisele lõigule. Nimetatud lõik suletakse liikluseks kogu ulatuses. Hariduse tänavalt tulles saavad liiklejad sooritada ainult vasakpööret. Kaalu tänavalt ei pääse Vaksali tänavale ja vastupidi.

Vanalinna pääseb mööda väiksemaid tänavaid

Seoses ehitusalade laienemisega hakkab vanalinna pääsema Kraavi, Oru ja Pika tänava kaudu. Vanalinnast välja pääseb lisaks eelmainitud tänavatele ka Lossi tänava kaudu ja Tartu tänavalt suunaga Tartu poole.

Need liiklejad, kes alustavad sõitu Tartu tänava Lossi ja Tallinna tänava vahelises lõigus, peavad tegema vasakpöörde Tallinna tänavale ja sõitma vanalinnast välja läbi Kauba ja Lossi tänava. Selline liikluskorraldus kehtib kuni 6. juulini, kui taas avatakse Kaalu ja Vaksali tänava ristmik.

Pärimusmuusika aida juurde pääseb mööda Talli tänavat. Kuni 26. juunini, kui algavad Vabaduse plats 6 hoone lammutustööd, pääseb aida juurde ka Tallinna tänavalt.

Linnavalitsus palub liiklejatel jälgida kogu linnas ajutisi liiklusmärke ja ehitajate märguandeid. Sõitude jaoks tasub varuda tavapärasest rohkem aega. Võimalusel palutakse vanalinna ja ehituspiirkonda mitte autoga tulla, vaid kasutada alternatiivseid liiklusvahendeid või käia jala.

2020. aasta kevadel algavate ehitustööde käigus saavad uue ilme Vabaduse plats, Tallinna tänav Tasuja puiestee ja Tartu tänava vahelisel lõigul, Vaksali tänav Tallinna ja Hariduse tänava vahelisel lõigul, Tasuja puiestee, Vabaduse plats 4 parkla ja Vana-Vaksali tänav. Lisaks lammutatakse Vabaduse plats 6 hoone.

 
 Lisainfo nägemiseks vajuta töömaa peale

I etapp - Tallinna ja Vaksali tn, Tasuja pst

Algus 1. aprill

Vaksali tänaval on tööde esimeses etapis kavas Tasuja – Kaalu lõigu ehitus spordihoone poolses küljes. Tallinna tänava vanalinna poolne kõnnitee valmib aprilli lõpuks, kaubamaja poolse kõnnitee ehitus algab mai keskel ja see valmib juuni lõpuks. Sõidutee ja trasside ehitus kestab aprilli keskpaigast kuni augusti lõpuni.

II etapp - Vabaduse plats, Tasuja pst, Vabaduse plats 4 parkla, Vabaduse plats 6 lammutus

Algus aprilli lõpus

Selles etapis ei tehta töid Vabaduse plats 6 ees olevas parklas ja elektriautode laadimispunktis. Vabaduse plats 6 lammutustööd algavad juuni keskel ja kestavad ligikaudu poolteist kuud. Pärimusmuusika festivali ajal lammutustöid ei tehta ja objekt konserveeritakse. Teise etapi tööd lõpetatakse oktoobri lõpuks.

III etapp - Vaksali tn (Hariduse-Kaalu)

Algus juuni lõpus

Selle etapi sõidutee valmib augusti ja kõnniteed oktoobri lõpuks.

IV etapp - Vana-Vaksali tänav

Algus aprill/juuni

Sõidu- ja kõnniteede ehitus algab juuni keskel, raadamise ja kasvupinnase koorimisega alustatakse juba aprillis. Enamus selle etapi töid saab enne uue õppeaasta algust valmis. Septembris ja oktoobris tehakse töid üksikutes kõnniteelõikudes, parklaaladel ja paigaldatakse teine kiht asfalti.

Ehitusmaa joonis

 

Lisainfo: Marek Rand, Tallinna Teede AS-i projektijuht, marek.rand@ttas.ee, 5680 4842

 

Ehitusprojekti joonised:

Tallinna tänav

Tasuja pst ja Vabaduse plats

Vabaduse plats ja Vaksali tn

Vaksali ja Vana-Vaksali tn

Vana-Vaksali tn

 

Projekt: «Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine»

  • Projekti eesmärk on kujundada keskväljakust just Viljandile omane visiitkaart ning muuta Viljandi kesklinn atraktiivseks ja väärtuslikuks keskkonnaks ettevõtjate, linna- ja maakonna elanike ning külastajate jaoks. 
  • Toetus maksimaalselt 2 720 136,85 €
  • Abikõlbulik periood 01.08.2019-30.06.2021
  • Projekti tulemusnäitajateks on:
    • Projektiga seotud kaudsete lisandunud töökohtade arv üks aasta pärast projekti lõppu on 9 ning kolm aastat pärast projekti lõppu on 33;
    • Projektiga seotud mitterahalist abi saavate ettevõtete arv on projekti lõppedes 75.
  • Ehitustööde läbiviimise aeg 01.04.2020-15.11.2020 (haljastustööd osaliselt 2021 kevadel)

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti aluseks on Viljandi peatänava ja linnaruumi arhitektuurivõistluse võidutöö TASA SÕUAB". Arhitektibüroo: AT Home OÜ. Arhitektid: Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre, Taavi Kuningas ja Mihkel Urmet.