Juhendajate enesetäienduse fond

 

Avatud on taotlusvoor juhendajate enesetäiendamisele toetuse küsimiseks. Parima kvaliteediga huvihariduse ja –tegevuse pakkumiseks on oluline, et juhendajad käiksid ajaga kaasas. Antud toetusega soovib Viljandi linn anda selleks motivatsiooni ning aidata kaasa rahaliste ressurssidega.

Toetus on mõeldud Viljandi linnas tegutsevates huviharidust ja -tegevust pakkuvates asutustes ning ühingutes tööl olevate juhendajate täiendõppevõimaluste (osaliseks) finantseerimiseks.

Toetuse maksimummäär on 200 € ühe juhendaja / ühe koolituse kohta.

Taotluse peab juhendaja eest tegema asutus või ühing. Taotleda saavad nii munitsipaalkoolid kui eraühingud. Taotlusvoor on avatud jooksvalt läbi aasta ning taotlus asub SIIN.

Taotlus tuleb täidetult saata aadressile viljandi@viljandi.ee.

Toetuse väljamaksmine toimub arve alusel tagantjärele - ehk peale koolituse toimumist ning aruande esitamist. Aruanne asub SIIN. Aruanne tuleb saata samuti aadressile viljandi@viljandi.ee.

Juhendajate enesetäienduse fondi suurus on 3000 eurot ja on avatud kuni vahendite lõppemiseni.

11. augusti seisuga on toetuse saanud    4 juhendajat    682 euro eest.

 

Lisainfo:
Vilja Volmer-Martinson
vilja.volmer-martinson@viljandi.ee
435 4755