Hüvitiste maksmise alused

Viljandi Linnavolikogu nimetas linnapea Ando Kivibergi ametisse 23. aprillil 2015 otsusega nr 151

Viljandi Linnavolikogu nimetas 23. aprillil 2015 otsusega nr 153 ametisse abilinnapead Kalvi Märtin ja Ardo Agasild ning Viljandi Linnavalitsuse liikmeteks Kalle Jents, Margus Keerutaja, Rein Triisa, Tauno Tuula, Gunnar Veermäe. Sama otsusega kinnitati linnavalitsuse liikmete hüvituseks 200 eurot.

Viljandi linnapeale ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise korda reguleerib Viljandi Linnavolikogu 23. aprilli 2015 otsus nr 154.