Hooldekodusse paigutamine

13.07.17

Kirjeldus

Hooldekodusse paigutatakse Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elavaid eakaid ja/või puudega inimesi:

  • kes vajavad hooldust, kõrvalabi ja järelvalvet või kelle tervislik seisund kodus olles on halvenenud, mistõttu hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik;
  • kellel puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad või kelle seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised taotlejale vajalikul määral hooldust tagama.

Toetuse suurus

Vastavalt hoolekodu poolt kehtestatud hinnakirjale

Toetuse kestvus

Hooldekodus sobiva koha vabanemiseni

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 31.10.2012 määrus nr 132 ,,Hooldekodusse paigutamise kord''

Vastutaja

Kai Jürmann
hoolduse spetsialist
e-post: kai.jurmann@viljandi.ee
telefon: +372 435 4758; +372 5193 8320

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Esitada vabas vormis avaldus Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum nr 1.

Vastuvõtt: E, N 9-11.30 ja 13.30-16

Vajaminevad dokumendid

Vabas vormis avaldus, mis peab sisaldama:

  • põhjendust hooldekodusse paigutamise vajaduse kohta;
  • kinnitust taotlejale kuuluva kinnis- ja vallasvara ning seadus või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu või nende puudumise kohta;
  • seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu korral nende isiku- ja kontaktandmeid.

Seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate sissetulekuid tõendavad dokumendid (k.a 6 eelneva kuu pangakontodeväljavõtted).

Tulemus

Õigustatuse korral teenuse osutamine hooldekodus