28.12.20

 

 

 

 

 

 

Igapäevane info on leitav: https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/paevane-statistika

 

 

Viljandi linna tulumaksuinfo 2017-2020:

 

Viljandi linna tulumaksu laekumine aastatel 2008-2021:

Allikas: Eesti Töötukassa (https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/paevane-statistika), Rahandusministeerium, Rahvastikuregister

Автор: MARIKA AASO