Graafikud

04.08.22

Viljandi linnaeelarve info ja erinevate näitajate tabelid ning graafikud leiate ka andmeväravast (vt vasakul menüüs).

 

 

Maksumaksjate arv TSD deklaratsioonide alusel (sesoonselt korrigeeritud, pangatulu intressi saajateta) ja keskmine väljamakse füüsilistele isikutele TSD deklaratsioonide alusel eurodes (sesoonselt korrigeeritud, töökaotushüvitisteta ning pangatulu intressideta)

 

Elanikud ja sünnid

 

Töötud Viljandi linnas

 

 

 

Igapäevane info on leitav: 

https://www.tootukassa.ee/et/statistika-ja-uuringud/peamised-statistilised-naitajad/paevane-statistika 

____________________

Viljandi linna tulumaksuinfo 2017-2022:

 

Viljandi linna tulumaksu laekumine aastatel 2008-2022:

 

Автор: MARIKA AASO